Temos

Sukurta 2018-10-03

Atnaujinta 2023-08-04

Greičiai – kaimas Kretingos rajono savivaldybėje, 3,2 km į rytus nuo Baublių, į pietus nuo Žutautų, prie Kartenalės II upelio, kuris Greičius skiria nuo Žutautų.

Greičių kaimas susiformavo Lietuvos žemės reformos metu, kai kaimas buvo išskirstytas į vienkieminius ūkius, o šalia buvęs Žutautų palivarkas panaikintas ir „išparceliuotas“. Palivarko žemėse apsigyveno kumečiai ir bežemiai, įkūrę naują vienkieminių ūkių gyvenvietę. Iš pradžių nausėdija buvo vadinama Žutautų II kaimu, o vėliau pavadinta Greičiais.

Pagal teritorinį-administracinį pavaldumą iki 1950 m. kaimas priklausė Kretingos apskr. Kartenos valsčiaus Budrių seniūnijai (apylinkei), nuo 1950 m. – Kretingos r. Budrių apylinkei, 1963 m. priskirtas Kretingos r. Žalgirio apylinkei. Nuo 1995 m. Greičiai yra Kretingos r. savivaldybės Žalgirio seniūnijos kaimas.

Kolūkių laikais Greičių kaime prie Mažosios Kartenalės ir kelio į Baublius iškilo gamybinis-ūkinis centras, o beveik visas kaimo sodybas nušlavė sovietinė melioracija.

2019 m. Greičių kaimui priklausė 113,36 ha žemės, kurioje stovi vienkieminė sodyba ir buvusio ūkinio-gamybinio centro pastatai.

1902 m. gyveno 16 gyventojų, 1959 m. – 49, 1979 m. – 2, 1989 m. – gyventojų nebuvo. 2001 m. surašymo duomenimis Greičiuose gyveno 2 gyventojai, 2003 m. kaime dar buvo 2 sodybos. 2011 m. gyventojų nebeliko.

Parengė Asta Kuktorovienė, 2023

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Žutautai ir Greičiai. Švyturys, 2019 rugpjūčio 10, p. 5–6.
  2. Žutautai. Iš Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. [Atnaujinta 2022 m. spalio 22 d.], [žiūrėta 2023 m. rugpjūčio 4 d.]. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDutautai>.
  3. Žalgirio seniūnija [interaktyvus]. Iš Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. [Atnaujinta 2022 balandžio 2 d.], [žiūrėta 2023 m. rugpjūčio 4 d.]: Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgirio_seni%C5%ABnija>
  4. Greičiai [interaktyvus]. Iš Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. [Atnaujinta 2023 m. balandžio 14 d.], [žiūrėta 2023 m. rugpjūčio 4 d.]. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/Grei%C4%8Diai_(Kretinga)>.
  5. Greičių k., Kretingos rajonas: Greičiai [interaktyvus]. Iš Adresų katalogas [žiūrėta 2023 m. rugpjūčio 4 d.]. Prieiga per internetą: <https://adresai.vilnius21.lt/greiciuk-g20467.html>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai