Temos

Atnaujinta 2018-12-12

Latvelių k. senosios kapinės

Latvelių k. senosios kapinės yra kitapus Normantiškės (Lankupio) upelio, apjuostos tvora. Plotas – 200 kv. m. Jose stovėjo keli mediniai kryžiai ir koplytėlė su šventųjų skulptūrėlėmis, prie kurios vietiniai gyventojai rinkdavosi ir tebesirenka pasimelsti gegužės švenčių metu.

Latvelių k. senosios kapinės 1997 m. įrašytos į Kultūros vertybių registrą, 2005 m. pripažintos valstybės saugomu kultūros paminklu. Unikalus objekto kodas: 24215.

Jolanta Klietkutė, 2014

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, rugpjūčio 26, p. 3.
  2. Latvelių k. senosios kapinės. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2014 m. gegužės 15 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=24215>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai