Temos

Sukurta 2020-08-24

Atnaujinta 2020-08-24

Kretingos parapijos senosiose kapinėse  palaidotas Kretingos bernardinų mokyklos globėjas, vienuolyno gvardijonas, kunigas Silvestras Stanevičius (†1856).

Silvestro Stanevičiaus kapas neįtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą, tačiau jo akmens plokštė yra viena iš seniausių antkapinių paminklų Kretingos parapijos senosiose kapinėse. Pilko akmens plokštėje iškaltas sunkiai įskaitomas užrašas lotynų kalba: „[…] / […]ilvest[…] / Staniev[…] / Vixit 6[…gal 2?] / obiit 185[…] / octobr[…]“.

Pranciškonas kunigas Silvestras Stanevičius (Сыльвестеръ Станевичъ) gimė apie 1792 m. 1812 m. įstojo į Kretingos bernardinų vienuolyną, apie 1818 m. įšventintas kunigu. Nuo 1827 m. buvo Kretingos bernardinų parapinės mokyklos globėjas, nuo 1838 m. – mokyklos kapelionas. Mirė vienuolyne 1856 m. spalio 1 d.

Jolanta Klietkutė, 2019

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. BITINAS, Robertas. 1847–1937 m. Kretingoje palaidoti dvasininkai. In Kretingos pranciškonų bažnyčiai 400. Mažesniųjų brolių ordino Šv. Kazimiero provincija, 2017, p. 238.
  2. KANARSKAS, Julius. Žymių asmenų kapai. Iš Kretingos pranciškonai [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos pranciškonai, [b. m.] [žiūrėta 2019 m. lapkričio 6 d.]. Prieiga per internetą: <http://old.kretingospranciskonai.lt/index3f5f.html?option=com_content&view=article&id=116:ymi-asmen-kapai&catid=33:sakralinis-kultros-paveldas&Itemid=71>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai