Temos

Atnaujinta 2018-10-04

Nausodžio piliakalnis

Nausodžio (Mišučių, Pilalė, Mongirdo pilalė) piliakalnis yra Kretingos r. sav. teritorijoje, prie Mišučių kaimo, kair. Minijos upės krante, santakoje su Prūdupio upeliu susiformavusiame kyšulyje.

Aikštelė ovali, pailga Š–P kryptimi, 50 m ilgio, 40 m pločio, į Š nuožulniai tęsiasi 1,5 m. Jos P krašte supiltas 1,5 m aukščio, 30 m pločio pylimas, kurio išorinis 2 m aukščio šlaitas leidžiasi į užslinkusį 3 m pločio griovį, už kurio kyla antras 0,2 m aukščio, 7 m pločio pylimas. Jo 0,5 m aukščio išorinis šlaitas leidžiasi į 10 m pločio, 0,8 m gylio antrą griovį. 1966 m. į pietus nuo pylimo fiksuoto 40 m ilgio, 17 m pločio priešpilio, iš pietų įtvirtinto išskleistu 1,1 m aukščio pylimu, šiandien nebėra nė žymės (galbūt sunaikintas melioracijos). Šlaitai statūs, 9–26 m aukščio. Teritorijos plotas: 4,8 ha.

Į pietus ir rytus nuo priešpilio 2,5 ha plote plytėjo papilio gyvenvietė.

Piliakalnis netyrinėtas, pagal vizualinį aprašymą priskiriamas prie vėlyvųjų piliakalnių, datuojamų I tūkstantm. pab. – II tūkstantm. pr. (XIII a.).

Apie šį piliakalnį sklando įvairių padavimų. Pasakojama, kad seniau jo aikštelėje buvusi tuštuma, į kurią įmestas akmenukas ilgai krisdavo, kol atsitrenkdavo į dugną. Kalvos požemiuose esą rūsiai, kuriuose saugomi didžiuliai užburti lobiai. Daug drąsuolių ėjo tų lobių ieškoti, tačiau nerado. Po jų apsilankymų piliakalnio šlaituose, ant pylimo ir aikštelėje likdavo duobės, kurias kasdami lengvatikiai lobių ieškotojai tikėjosi atrasti duris į pilies požemius. Ne vienam naktį ėjusiam pro Mišučių piliakalnį pasirodydavo įvairių šmėklų.

Piliakalnis labai apardytas arimų, aikštelės šiaurinė dalis nuplauta upelio. Apaugęs lapuočiais medžiais ir krūmais.

Kultūros paminklu paskelbtas 1998 m. gegužės 19 d., pripažintas valstybės saugomu 2005 m. balandžio 29 d. Unikalus objekto kodas: 5227.

Lina Buikienė; Jolanta Klietkutė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Kartenos apylinkių proistorė. Iš Lietuvos lokaliniai tyrimai: archeologija. Vilnius: Versmė, 2006, t. 1 (2), p. 194–220. ISSN 1822-4857.
  2. Mišučiai Lietuvos piliakalniai [interaktyvus]. [b. v.], [b. l.] [žiūrėta 2013 m. balandžio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.piliakalniai.lt/piliakalnis.php?piliakalnis_id=239>.
  3. Piliakalnis, vad. Pilale, Mongirdo pilaleIš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2013 m. balandžio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC= 5227>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai