Temos

Atnaujinta 2018-12-10

Kartenos jaunieji maltiečiai

Jaunieji maltiečiai – tai labdaringa vaikų ir jaunimo organizacija, veikianti katalikų tikybos ir Maltos ordino dvasiniais pagrindais. Jaunieji maltiečiai priklauso Lietuvos Maltos Ordino Pagalbos asociacijai.

Misija: teikti humanitarinę pagalbą tiems, kuriems ji reikalinga.

Tikslas: krikščioniškų vertybių, geraširdiškumo ir brolybės puoselėjimas.

Organizacijos moto: „Tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiems“.

Veiklos principai: gyvenimas tikint, savanoriškumas, garbingas darbas ir atsakomybė.

Kartenos jaunųjų maltiečių organizacija įkurta 1996 m. lapkričio mėn., rekomendavus Eduardui Surmanui (Vokietijos Liuteno miesto Maltos vadovui). Tai viena seniausių ir aktyviausių Lietuvoje jaunųjų maltiečių grupė.

Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę, Kartenoje lankėsi Maltos ordino atstovai iš Vokietijos, atgabenę labdarą ligoninei ir vargstančioms šeimoms; jie ir paskatino įkurti organizaciją, galinčią pagelbėti vykdant labdaringą veiklą. Organizacijai vadovauti buvo paskirta įkūrimo iniciatorė medicinos felčerė Irena Igarienė.

Organizacija siekia, kad kiekvienas jaunasis maltietis rastų vietą visuomenėje, gebėtų tinkamai bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis, gerai jaustųsi nepažįstamoje aplinkoje, tobulėtų kaip asmenybė, augtų ir būtų laimingas.

Per penkiolika veiklos metų Kartenos jaunieji maltiečiai suformavo pagrindines darbo kryptis:

 • socialinis darbas: žaislų ir drabužių rinkimas našlaičiams, benamių rėmimas, sportinė ir kultūrinė programa, programa neįgaliems, pagalbos telefonas, vienišų žmonių lankymas, pardavimas labdaros tikslais, pagalba seniems žmonėms.
 • pirmoji pagalba: mokymas suteikti pirmąją pagalbą – varžybos, informacija, kaip užkirsti kelią narkotikams.
 • religinis lavinimas: dalyvavimas lankant šventas vietoves, bažnytinių švenčių šventimas, meditacinės dienos, dalyvavimas procesijose, religinis auklėjimas – biblijos paskaitos.
 • auklėjimas: iškylos, kelionės, politinis auklėjimas, jaunimo bendravimas, maltiečių istorija.
 • laisvalaikio veikla: žaidimai, dainavimas, viktorinos, gimtadienių ir vardadienių šventimas, jaunimo laikraščio leidimas, varžybos, parodų organizavimas, spektakliai, plaukiojimas, žygiai.

Įkurtas jaunųjų maltiečių Dienos centras „Maltietis“, kuriame vyksta darbinė veikla. Mokiniai ir rizikos grupės vaikai tvarko aplinką, gamina įvairius suvenyrus, organizuoja progines šventes, sportines varžybas. Centras veikia per visas pertraukas ir po pamokų iki 17 valandos. Laisvalaikiui vadovauja jaunieji maltiečiai – tai išskirtinis šio centro bruožas.

Organizacija dalyvauja Švietimo ministerijos skelbiamuose socializacijos, kryptingo užimtumo konkursuose.

Karteniškiams jau įprasta, kad jaunieji maltiečiai – moksleiviai – globoja vienišus senelius, pagelbsti jiems atlikti buities darbus, padeda prižiūrėti ligoninėje, lanko neįgalius vaikus, padeda dalinti labdarą, rengia gerumo akcijas.

Maltiečiais gali tapti visi jauni žmonės nuo 14 metų amžiaus, nekreipiant dėmesio į jų šeimyninius santykius, pvz.: sunkiai auklėjami vaikai; vaikai be vieno iš tėvų ar visiški našlaičiai; sergantys ar neįgalūs, vargšai, vaikai iš darbininkų šeimų; vaikai „iš gatvės“; vaikai, norintys išmokti naujų gebėjimų. Religija nesvarbi.

Maltietis turi būti: teisingas ir laikytis duoto žodžio; tikėjimo saugotojas ir padėti vargstantiesiems. Maltietis – mandagus, paslaugus, linksmas, sugebantis susivaldyti, silpnųjų gynėjas.

Jaunieji maltiečiai susitinka penktadieniais Kartenos vidurinėje mokykloje.

Jolanta Klietkutė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. BUČINSKYTĖ, Raimeda. Kartenos jaunieji maltiečiai. Maltiečių naujienos, 2010, liepa/rugpjūtis.
 2. Jaunieji maltiečiai. Iš Kretingos rajono Kartenos vidurinė mokykla [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kartena.kretinga.lm.lt/ivairus/jaunieji-maltieciai>.
 3. Savanoriška veikla gali užsiimti absoliučiai kiekvienas. Iš Savanorystė Lietuvoje [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. gruodžio 20 d.]. Prieiga per internetą: <http://savanoriaujam.lt/savanoriska-veikla-gali-uzsiimti-absoliuciai-kiekvienas>.
 4. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Kartenos jauniesiems maltiečiams – solidi dovana. Pajūrio naujienos, 2006, lapkričio 28 [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=869>.
 5. TAMOŠAUSKIENĖ, Vida. Re: Kretingos_krašto_enciklopedijai [interaktyvus]. Pranešimas Jolantai KLIETKUTEI. 2011 m. vasario 7 d. [žiūrėta 2011 m. vasario 7 d.]. Asmeninis pranešimas.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai