Temos

Atnaujinta 2018-12-03

Šv. Klaros Neturtėlių seserų vienuolynas (popiežiaus teisių) (OSC)

(Šv. Klaros vienuolija)

Charizma: kontempliatyvus gyvenimas su popiežine klauzūra.

Tai antrasis Šv. Pranciškaus ordinas, įkurtas 1212 m. Asyžiuje, San Damiano vienuolyne, Italijoje. Įkūrėja – šv. Klara (1194–1253), vadovaujama šv. Pranciškaus, kuris įpareigojo bendruomenę įgyvendinti Evangelijos tobulumą. Šv. Klaros Neturtėlių seserų ordinas (lot. Ordo Sororum Pauperum Sanctae Clarae, OSC) greit išplito po Italiją ir visą pasaulį.

Šv. Klaros seserų misija yra visko gyvenime paaukojimas: malda ir atgaila, tyla ir darbas, tarnystė bendruomenei per paklusnumą, žmonių išklausymas. Šv. Klaros seserų savitumas – „aukščiausias neturtas“ ir bendruomeninis gyvenimas.

1253 m rugpjūčio 9 d. (dvi dienos prieš Klaros mirtį) popiežius Inocentas IV patvirtino pačios Klaros parašytą Ordino regulą. Šv. Klara yra pirmoji moteris Bažnyčios istorijoje, parašiusi vienuolijos regulą.

1994 m. Mažesniųjų brolių iniciatyva grupė lietuvaičių išvyko į klarisių vienuolyną Mantuvoje (Italija) ir ten davė laikinuosius įžadus.

1997 m. iš Romos gautas leidimas vienuolyno statybos Lietuvoje fundacijai.

1998 m. pirmosios Klaros seserys atvyko į Kretingą, kad mūsų kultūroje įkūnytų Šv. Klaros charizmą. Pirmasis ir vienintelis Šv. Klaros seserų vienuolynas Baltijos šalyse įkurtas 1998 m. Lietuvoje, Telšių vyskupijoje, Ketingoje.

1998–2000 m. ant Akmenos upės skardžio, greta senųjų žydų kapinių, pagal italų architekto Nunnzio Rimmaudo projektą buvo statomas rožinės spalvos vienuolyno pastatas. 2003 m. kovo 25 d. vienuolynas Kretingoje gavo kanonišką įteisinimą.

Šv. Klaros seserys garsėja kontempliatyviu (itin uždaru) gyvenimo būdu ir nuoširdžiu pamaldumu. Seserys gyvena seseriškumo dvasia: visą dieną kartu meldžiasi, dirba. Pagrindinė šv. Klaros seserų veikla yra malda, kurią seserys praktikuoja septynis kartus per dieną. Eucharistijos ir liturginių valandų šventimas yra centras ir viršūnė viso bendruomeninio gyvenimo bei tikėjimo.

Klarisių vienuolynai yra autonomiški. Broliams pranciškonams neprivalu rūpintis jų išlaikymu. Seserys gyvena iš savo darbo ir Dievo malonės.

Šiandien seserys siekia įgyvendinti šv. Klaros ir šv. Pranciškaus dvasingumą klauzūroje, Kretingos vienuolyne, pavesdamos save Dangiškojo Tėvo Apvaizdai, pasirengusios dalytis tų, kurie kreipiasi į jas, džiaugsmais ar skausmais, ir aukoti juos Viešpačiui kasdienėje maldoje. Šv. Klaros vienuolyne šiuo metu gyvena aštuonios seserys, kurios kartu dirba įvairius darbus: kepa Ostijas, savo pragyvenimui prižiūri sodą, darže užsiaugina daržovių.

Šalia vienuolyno yra koplyčia, kur kiekvieną rytą tikintieji gali dalyvauti Eucharistijos šventime ir kitose maldose, pabūti tyloje. Po Šv. Mišių iki 12.00 val. vyksta Švč. Sakramento adoracija (išskyrus šeštadienį). Prieš tai susitarus gali atvykti grupės, norinčios labiau susipažinti su šv. Klara, jos dvasingumu.

Koplyčia atidaryta 6.45–12.00 val. ir 15.00–17.00 val. Vienuolynas – 9.00–12.00 val. ir 15.00–17.00 val. (dėl pokalbio susitarti telefonu).

Jolanta Klietkutė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Klarisės. Iš Vienuoliai [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://vienuoliai.w.interia.pl/klarises.html>.
  2. Šv. Klaros seserys. Iš Schola cantorum de Regina pacis [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.regina-pacis.org/skaitiniai/sv-klaros-seserys>.
  3. PELILIZZARI, Margherita. [Atsakymas į pateiktą anketą Šv. Klaros Neturtėlių seserų vienuolynui][rankraštis]. Kretinga, 2007 m. gruodžio 12 d. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, lap. 1.
  4. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Šv. Klaros seserys: uždaros – pasauliui, atviros – Dievui. Pajūrio naujienos, 2006, kovo 28, priedas „Vakarų Lietuva“, p. 1, 4.
  5. Šv. Klaros seserų vienuolynas Kretingoje. Iš Mažesniųjų brolių ordinas. Lietuvos pranciškonų šv. Kazimiero provincija [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.ofm.lt/osc>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai