Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Grūšlaukės ąžuolas

Grūšlaukės ąžuolas, dar vadinamas Plokščių ąžuolu, yra Plokščių k. š. v. pakraštyje, Juodupio (Įpilties) upelio dešiniajame krante. Stūkso dirvonuojančio lauko viduryje, netoli Plokščių miško. Ąžuolas storas, šimtametis, apjuostas statinių tvorele.

Aukštis – 23 m, skersmuo – 1,3 m. Viršūnė nulūžusi, išpuvusi, apskardinta.

Manoma, kad medis susijęs su pagonių kultu, kadangi netoli jo XX a. 8-ajame dešimtm. rastas akmuo su dubeniu (vėliau susprogdintas melioratorių).

Legendos pasakoja, kad Grūšlaukės vaikus mokiusi Šatrijos Ragana (Marija Pečkauskaitė) mėgdavo ateiti prie šio ąžuolo.

Istorinio Plokščių ąžuolo amžius siekia Vytauto Didžiojo laikus. Jis nuo neatmenamų laikų yra kaimo žmonių apeigų ir susibūrimo vieta (dažniausiai žmonės susirinkdavo per gegužines pamaldas).

1960 m. ąžuolas paskelbtas gamtos paminklu, 1987 m. priskirtas prie respublikinės reikšmės gamtos paveldo botaninių paminklų.

2015 m. liepos 6-ąją žaibo kirtis sudegino Grūšlaukės ąžuolą. Vietos gyventojai šį ąžuolą laiko šventu, jo drevėje XIX a. viduryje įrengė koplytėlę su šventųjų skulptūromis. Koplytėlė – vietinės reikšmės dailės paminklas (sunaikinta 2015 m. gaisro metu).

Apie Plokščių ąžuolą žmonės pasakoja legendą.

Jolanta Klietkutė, 2015

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 

  1. ALEKSĖJŪNAITĖ, Asta. Žaibo kirtis užminė mįslę. Klaipėda, 2015, liepos 8, p. 1, 4.
  2. Gamtos paveldas – botaniniai objektai. Iš Kretingos miškų urėdija [interaktyvus]. Kretinga: VĮ Kretingos miškų urėdija, 2012, balandžio 5, [žiūrėta 2014 m. lapkričio 19 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretmu.lt/lt/gamtos_turtai/>.
  3. ISOKAS, Gediminas. Lietuvos gamtos paminklai. Vilnius: Mintis, 1995, p. 136–137.
  4. KANARSKAS, Julius. Plokščių ąžuolas. Iš Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema [interaktyvus] [Vilnius]: Lietuvos dailės muziejus, [b. d.], [žiūrėta 2015 m. gruodžio 2 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/58649516?s_id=2OcN47eW3WsjQcXr&s_ind=63&valuable_type=EKSPONATAS>.
  5. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Prie Plokščių ąžuolo atgimė santarvės tradicija. Pajūrio naujienos, 2010, birželio 1, p. 4.

 

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai