Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Naujosios Įpilties kaimas

Naujosios Įpilties kaimas įkurtas Valakų reformos metu XVI a. antrojoje pusėje. 1738 m. kaime gyveno 12 šeimų, o 1846 m. – 34 šeimos. 1870 m. grafui Pliateriui priklausė 187 kaimo valstiečiai. 1923 m. Naujojoje Įpiltyje buvo 73 sodybos ir 446 gyv.

1932 m. buvo atidaryta pradžios mokykla, kuri vėliau pertvarkyta į septynmetę, o 1962 m. perkelta į Lendimųkaimą.

Nepriklausomybės metais aktyviai veikė Jaunųjų ūkininkų ratelis, dalyvaudavęs konkursuose, jame vaikai ir jaunuoliai mokėsi ūkininkauti.

1986 m. kaime gyveno 90 žmonių, o 2001 m. surašymo metu – 84.

Kaimo pakeles ir sodybas puošia kryžiai ir koplytėlės. Alkos kalno papėdėje yra senosios kaimo kapinės. Iš senųjų sodybų į architektūros paminklų sąrašus buvo įregistruotas V. Mažūnienės svirnas, statytas 1867 m.

Asta Kupšytė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, rugpjūčio 5, p. 3.
  2. Kretingos rajono savivaldybės gyventojai kaimo gyvenamosiose vietovėse ir jų instituciniai požymiai. Iš Klaipėdos apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas, 2003 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 17 d.], p. 40–41. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/Klaipedos_apskritis.pdf>. ISBN 9986-589-88-6.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai