Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Senosios Įpilties kaimas

Senoji Įpiltis yra viena seniausių pajūrio gyvenviečių. Įpilties vardas pirmą kartą rašytiniuose istorijos šaltiniuose paminėtas 1253 m. Dešiniajame Juodupio krante pirmaisiais m. e. amžiais senieji gyventojai įsirengė piliakalnį, kuris tapo kuršių Duvzarės žemės pietiniu gynybiniu postu. Greta piliakalnio, 5 ha teritorijoje, XIII a. plytėjo senovės gyvenvietė. Netoli pagrindinio piliakalnio, ties Raistupio ir Juodupio santaka esančioje kalvoje, vadinamoje Marijos kalneliu, yra buvęs antras piliakalnis. Dar vienas, vadinamas Karių kalneliais ir turintis du gynybinius pylimus, yra Senosios Įpilties miške.

Netoli Marijos kalnelio, kairiajame Juodupio krante, buvo kapinynas. Kitas kapinynas įrengtas Šventosioskairiojo kranto šlaite, ties senovės gyvenviete. Jis vadinamas Karių kapeliais. Šiame kapinyne vėliau buvo įrengtos ir akmens tvora aptvertos kaimo kapinės, vadinamos markapiais.

1738 m. Senosios Įpilties kaime gyveno 11 valstiečių šeimų. Nuo XIX a. minima Senosios Įpilties seniūnija, kuriai 1870 m. priklausė Senosios ir Naujosios Įpilties, Benaičių, Žynelių, Kalgraužių, Lendimų ir Uždarbalių kaimai.

1846 m. Senojoje Įpiltyje buvo 13 sodybų, 1870 m. 104 kaimo valstiečiai atlikinėjo prievoles grafo Pliaterio, o 40 – dvarininko Gorskio valdose.

Nepriklausomybės metais Senoji Įpiltis liko Darbėnų valsčiaus Įpilties seniūnijos administraciniu centru. 1923 m. kaime buvo 62 ūkiai bei 309 gyv. 1932 m. seniūnas buvo Juozapatas Lengvys, o jo padėjėjas – Jonas Urbonas.

1956 m. kaime įkurta biblioteka (dabar Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos S. Įpilties filialas).

Senoji Įpiltis buvo Piliakalnio kolūkio centrinė gyvenvietė, joje 1986 m. gyveno 278 žmonės. 2001 m. gyv. surašymo metu kaime gyveno 324 žmonės.

Senojoje Įpiltyje yra išlikę mažosios ir kaimo architektūros paminklų – koplytėlė, koplytstulpis ir trys XVIII a. sodybos.

Asta Kupšytė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, rugpjūčio 1, p. 3.
  2. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, rugpjūčio 5, p. 3.
  3. Kretingos rajono savivaldybės gyventojai kaimo gyvenamosiose vietovėse ir jų instituciniai požymiai. Iš Klaipėdos apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas, 2003 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 17 d.], p. 40–41. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/Klaipedos_apskritis.pdf>. ISBN 9986-589-88-6.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai