Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla

Vizija. Atvira, moderni, besimokanti švietimo institucija, prisitaikanti prie sparčiai besikeičiančių visuomenės poreikių, joje užtikrinamos lygios ugdymosi galimybės skirtingų poreikių ir gebėjimų mokiniams, savo veiklą grindžianti demokratiškumo, atsinaujinimo, integralumo principais, puoselėjanti bendruomenės kūrybiškumą, saviraišką ir atsakomybę.

Misija. Šiuolaikiška ugdymo įstaiga:

 • teikianti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir specialųjį ugdymą, padedanti lavėti kiekvienam vaikui pagal individualius gebėjimus;
 • puoselėjanti bendražmogiškąsias vertybes ir sveikos gyvensenos įgūdžius;
 • užtikrinanti vaiko saviraiškos galimybes, socializaciją ir sėkmingą perėjimą į aukštesnę ugdymosi pakopą;
 • sudaranti sąlygas bendruomenei tobulinti savo kvalifikaciją, įgyjant naujų kompetencijų.

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla tenkina Kretingos rajono poreikius ugdant vaikus, mokinius, turinčius vidutinių, didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių, teikiama specialioji pedagoginė pagalba. Sudarytos sąlygos medicininei korekcijai (masažas, perlinės vonios, gydomoji mankšta, baseinas); technologijų mokymui (valgio gaminimo, keramikos, rankų darbų); informacinių technologijų taikymui ugdymo procese.

Pirmajį lietuvišką vaikų darželį Marija Tiškevičiūtė įsteigė 1898 m. Tiškevičių dvaro ligoninės pastate.

1983 m. lapkričio 22 d. atidarytas Kretingos miesto lopšelis-darželis „Buratinas“.

1992 m. Kretingos m. lopšelis-darželis „Buratinas“ reorganizuotas į Kretingos rajono vaikų reabilitacijos centrą-mokyklą. Pradėti ugdyti specialiųjų poreikių vaikai, atidarytos pradinio ugdymo klasės.

1994 m. įstaiga pavadinta Kretingos rajono vaikų ugdymo centru.

2005 m. pakeistas įstaigos pavadinimas – Kretingos vaikų ugdymo centras.

2009 m. rugsėjo 1 d. prijungtos Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijos (dabar – Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija)  pradinio ugdymo klasės.

2012 m. vasario 23 d. įstaiga pavadinta Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla.

2013 m. mokykloje veikė ikimokyklinio ir priešmokyklino ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės, specialusis bei neformalusis ugdymas, dirbo 46 mokytojai.

Vadovai: Aldona Stasiulaitienė (1983–1996 m.), Ieva Rukšienė (nuo 1996 m.)

Birutė Naujokaitienė, Jurgita Bružienė 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. JOMANTAITĖ, Diana. Lietuviškas darželis dabar ir prieš 100 metų. Pajūrio naujienos, 2008, lapkričio 28, p. 5.
 2. Kretingos vaikų ugdymo centras [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos vaikų ugdymo centras, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.centras.kretinga.lm.lt/index.php>.
 3. Kretingos vaikų ugdymo centro 2007–2013 metų strateginis veiklos planas. Iš Kretingos vaikų ugdymo centras: Veikla: Planavimo dokumentai [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos vaikų ugdymo centras, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.centras.kretinga.lm.lt/images/stories/dokumentai/planavimo/Strateginis_veiklos_planas.pdf>.
 4. Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla [interaktyvus] [žiūrėta 2012 gegužės 17 d.]. Kretinga, Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla, 2010. Prieiga per internetą: <http://www.tiskeviciute.kretinga.lm.lt>.
 5. PUIŠIENĖ, Audronė. Prieš 100 metų kumečių vaikai nežinojo, kokio istorinio įvykio liudininkai besą. Pajūrio naujienos, 1998, lapkričio 24, p. 3.
 6. URNIKIENĖ, Dovilė. Dvigubai sukakčiai paminėti – renginių puokštė. Pajūrio naujienos, 2013, gruodžio 6, p. 4.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai