Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Lietuvos partizanų kapas Darbėnuose

Darbėnų kapinių Palangos g. 8A naujosios dalies r. pusėje yra Partizanų kapas, kuriame 1993 m. ir 1998 m. perlaidoti 3 ar 4 partizanų neidentifikuoti palaikai, iškasti 1992–1993 m. Darbėnų ligoninės (buvusios Darbėnų valsčiaus NKGB būstinės) kieme, ir akmeninis antkapinis paminklas 1948 m. kovo 23 d. žuvusiam Žemaičių apygardos „Kardo“ rinktinės partizanui Vladislovui Galdikui (1922–1948) atminti. Jo palaikai 1998 m. buvo perkelti iš Linkių miško ir palaidoti šioje vietoje.

Kapą ženklina 1992 m. Darbėnų apylinkės tarybos pirmininko Rimanto Antano Kviklio iniciatyva pastatytas dailininkės Ritos Gorodeckienės kurtas medinis paminklas: trapecijos formos, nedažytas, per vidurį – kryžius. Architektas Alfredas Gytis Tiškus. Viršutinėje dalyje išskaptuotas užrašas: „NEŽINOMIEMS KANKINIAMS / ANT TĖVYNĖS AUKURO / GYVYBES SUDĖJUSIEMS / 1944–1950“.

Priešais medinį paminklą įrengtas rudos spalvos akmens paminklas, kuriame iškaltas užrašas „TRAGIŠKAI ŽUVĘS VLADAS GALDIKAS 1922–1948“.

Parengė Jolanta Klietkutė, Jurgita Bružienė, 2017

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1.  Paminklai: Kretingos rajono savivaldybė. Iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras[interaktyvus]. [b. v.], [b. m.] [žiūrėta 2017 m. birželio 22 d.]. Prieiga per internetą: <http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Kretinga_paminklai.htm>.
  2. Partizanų atminimo vieta NKVDMGB Darbėnų poskyrio kieme [interaktyvus]. Iš LIMIS: Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema. [Vilnius], Lietuvos dailės muziejus, 2006-09-24 [žiūrėta 2017 m. birželio 22 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/124775890?s_id=nxRwlU1J3V6N8AYS&s_ind=66&valuable_type=EKSPONATAS>.
  3. KANARSKAS, Julius. Kretingiškiai kovose dėl Lietuvos valstybingumo. Klaipėda: „Eglės“ leidykla, 2016, 288 p. ISBN 978-609-432-100-9.
  4. PastatasIš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2014 m. vasario 14 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=22435>.
  5. PAULIKIENĖ, Danutė. Dailės paveldas. Iš Darbėnų apylinkės architektūriniai, archeologiniai ir gamtos paminklai. Darbėnai, 2007, p. 14. Prieiga per internetą: <https://www.kretvb.lt/wp-content/uploads/2018/08/krastotyra_darbenu_apylinkes_architekturiniai_archeologiniai_gamtos_paminklai.pdf>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai