Temos

Atnaujinta 2018-11-12

Kretingos bažnyčios atsiradimas. Legenda

1601 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės ir karo veikėjas, Vilniaus vaivada, Kretingos valdytojas Jonas Karolis Chodkevičius gavo LDK lauko etmono pareigas, vadovavo kariuomenei kovose su Švedija dėl Livonijos Uždauguvio žemių, 1601 m. sumušė švedus prie Kokenhauzeno (dabar – Kuoknesė, Latvija), 1603 m. iš švedų atsiėmė Tartu miestą.

Legenda pasakoja, kad J. K. Chodkevičius prieš svarbų mūšį su švedais pasižadėjo: jei mūšį laimės, pastatys Kretingoje bažnyčią. Kovą laimėjęs, pasiuntė žygūną Kretingon, kad perduotų etmono valią: „Tepradedą statyti bažnyčią!“

Ją pastačius, pats fundatorius su svita atvyko pažiūrėti ir apstulbo pamatęs tik mažutę medinę bažnytėlę. Sukirtęs žirgui, jis peršoko bažnyčią ir suriko: „Kokia čia bažnyčia?! Bažnyčia privalo būti didinga, mūrinė!“

Taip Kretingoje, kitame Akmenos krante, buvo pradėta statyti mūrinė bažnyčia.

Jolanta Klietkutė, 2016

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Jonas Karolis Chodkevičius. Iš Kretingos Pranciškonai [interaktyvus] 2012 [žiūrėta 2016 gegužės 31 d.]. Prieiga per internetą: <http://old.kretingospranciskonai.lt/index3059.html?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=38>.
  2. RAKIENĖ, Sofija. Kretingos bažnyčia: istorija ir menas. Pajūrio naujienos, 2000, gruodžio 15, p. 10.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai