Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Akmenalių kaimas

Akmenalių kaimas
Sukurta: 2012-05-08 | Atnaujinta: 2012-05-08

Akmenalių kaimui vardą davė Akmenos upė, ištekanti iš netoliese esančio Grūšlaukės pušyno. Kaimas susiformavo XVI a. po Valakų reformos. 1846 m. čia gyveno 9 šeimos, o 1923 m. buvo 40 ūkių ir 225 gyv. Tarpukario žemės reformos metu kaimas išskaidytas į vienkieminius ūkius.

Akmenalėse yra išlikusi XIX a. pr. statyta sodyba, įregistruota architektūros paminklų sąrašuose, priklausanti S. Klapatauskienei. Šiame name tarpukariu veikė pradžios mokykla.

Kaime yra markapiais (maro kapais) vadinamos kapinės, veikusios XV–XVIII a. Istoriko J. Mickevičiaus duomenimis, 1966 m. kapinėse stovėjo 4 ąžuoliniai kryžiai ir 2 medinės koplytėlės. Vėliau kryžiai sunyko, o koplytėlės pokario metais atnaujintos ir įregistruotos dailės paminklų sąraše.

Iš Akmenalių yra kilęs Aleksandras Bendikas (1867 m. lapkričio 7 d. – 1939 m. rugpjūčio 1 d.) – knygnešys, lietuviškų kalendorių leidėjas; Juozas Kęstutis Marija Butkevičius-Butkus (g. 1919 m. kovo 24 d.) – kunigas, pranciškonas, spaudos bendradarbis; Jeronima Savickienė (g. 1940 m.) – tautodailininkė; Robertas Šilgalis (g. 1976 m. liepos 18 d.) – Kretingos r. politikos veikėjas, pedagogas, stalius-baldžius.

2001 m. gyv. surašymo metu Akmenalėse gyveno 62 žmonės.

Asta Kupšytė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, rugpjūčio 26, p. 3.
  2. KAZLAUSKIENĖ, Erika. Bendikas Aleksandras. Iš Kretingos personalijų žinynas [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2005 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 16 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt/lt/pages/view/?id=241>.
  3. KAZLAUSKIENĖ, Erika. Butkus (Butkevičius) Juozas. Iš Kretingos personalijų žinynas [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2005 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 16 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt/lt/pages/view/?id=142>.
  4. Kretingos rajono savivaldybės gyventojai kaimo gyvenamosiose vietovėse ir jų instituciniai požymiai. Iš Klaipėdos apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas, 2003 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 17 d.], p. 40–41. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/Klaipedos_apskritis.pdf>. ISBN 9986-589-88-6.
  5. PAULAUSKAITĖ, Birutė. Jeronimos Savickienės kūrybos darbų paroda. Iš Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2007 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 16 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt/lt/news/view/?id=132>.
  6. Šilgalis Robertas. Iš Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, 2011 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 17 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.vrk.lt/rinkimai/409_lt/Kandidatai/Kandidatas63549/Kandidato63549Anketa.html>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai