Temos

Atnaujinta 2022-08-30

Padegalių kaimas (išnykęs kaimas)

Padegalių kaimas – gyvenvietė, kuri  XVIII–XIX a. buvo įsikūrusi Degalo upelio aukštupyje, dabartinio Petreikių kaimo, esančio Žalgirio seniūnijoje, žemės šiaurės rytinėje dalyje.

Pirmąkart paminėti Lydos pavieto matininko Pranciškaus Jodkos 1771 m. sudarytame Kretingos grafystės inventoriuje.

Tai buvo vienkieminė 5 sodybų gyvenvietė, įsikūrusi plėšininėje Kretingos dvaro žemėje. Kaimas priklausė Kretingos grafystės Kurmaičių vaitijos Bliūdsukių laukininkijai.

1771 m. kaimas turėjo 87 margus (61,77 hektaro) žemės, iš kurios 65 margus (46,15 ha) sudarė ariama žemė, o 22 margus (15,62 ha) – šienaujamos pievos ir ganyklos. Žemę iš Kretingos dvaro nuomojo 5 valstiečiai prievolininkai: Jonas Žvirblis, Mykolas Kubilius, Jonas Kubilius, Mykolas Kumštytis ir Motiejus Drungilas.

Kaimo gyventojai buvo katalikai, priklausę Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijai.

1846 m. Padegaliuose buvo 4 dūmai – prievolininkų kiemai.

1849 m. kaimas pirmąkart pažymėtas vokiečių sudarytame ir išleistame Prūsų Lietuvos žemėlapyje.

Panaikinus baudžiavą ir vykdant valstiečių žemės reformą, Padegaliai apie 1861 m. buvo prijungti prie Petreikių kaimo. Nuo to laiko Padegalių vietovė nebeminima oficialiuose Kretingos valsčiaus gyvenamųjų vietovių sąrašuose.

Istorinei gyvenvietei atminti 2016 m. Padegalių vardu buvo pavadinta nauja Petrikaičių kaimo gatvė, einanti senosios kaimavietės teritorija.

Parengė Rita Vaitkienė, 2021

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Padegaliai – kaimavietė prie Degalo upelio. Švyturys, 2019, liepos 13, p. 5.
  2. Padegaliai. Iš Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. Atnaujinta 2021 rugpj. 19, žiūrėta 2021.09.08. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/Padegaliai>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai