Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Sakykla

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios renesanso stiliaus medinė sakykla yra dešinėje bažnyčios pusėje, priekyje, prie antrosios kolonos. Manoma, kad sakyklą pagamino 1619–1625 m. bažnyčios interjerą kūrę nežinomi profesionalūs medžio meistrai. Kadangi bažnyčia buvo vienanavė, sakykla įkomponuota tarp puskolonių išilgai dešinės sienos. Tai buvo balkonėlis su per vidurį esančiu apvaliu išsikišimu pamokslininkui atsistoti. Sakyklos fasado nišose stovėjo sidabrinės Kristaus ir 10-ies apaštalų skulptūros.

Apie 1704 m., Šiaurės karo metu, švedų kariuomenei artėjant prie Kretingos, dalis bernardinų pasitraukė į Prūsiją ir išsigabeno vertingesnius daiktus, išsivežė ir sidabrines sakyklos skulptūras, kurios vėliau dingo.

Manoma, kad Mykolo Juozapo Masalskio rūpesčiu prie bažnyčios interjero apdailos prisidėjo garsus skulptorius ir tapytojas Jokimas Dobročinskis († 1729), gyvenęs vienuolyne. Galbūt tuo metu tuščias nišas sakykloje užpildė naujos medinės Kristaus ir jau ne dešimties, o dvylikos apaštalų skulptūros.

1908–1912 m. rekonstrukcijos metu buvo pakeistas bažnyčios interjeras, vienuolyno koridorius tapo dešiniąja nava, o sakykla sumontuota aplink koloną. Sakyklai buvo pridėti du nauji apatiniai augaliniu ornamentu puošti tarpsniai, dengiantys dvylika į viršų spirale kylančių laiptelių. Iš balkonėlio sakykla tapo trijų tarpsnių renesanso stiliaus meno kūriniu.

Šiuo metu sakykla – tai 365 cm aukščio didelė daugiabriaunė tribūna, pakelta ant aukštos atramos, tribūnos sienelės dekoruotos apvaliomis ir pusapvalėmis nišomis, kuriose stovi dvylikos apaštalų skulptūros. Sakykla ir jos atrama puošta skulptūrinėmis dekoratyvinėmis galvutėmis ir drožiniais.

Kiekvienas tarpsnis vis gausesnis skirtingais reljefinio ornamento dekoro ir figūrinės plastikos motyvais: pirmieji du tarpsniai puošti simetriškai išdėstytais reljefiniais ornamentais, suskirstytais ritmiškomis jonėninių piliastrų ir puskolonių grupėmis. Trečiame, seniausiame, išsikišančio kontūro labai gausiai dekoruoto reljefo tarpsnyje kolonų apsuptose nišose yra medinės dvylikos apaštalų skulptūros. Sakykla dažyta aliejiniais dažais: fonas rusvas, detalės šviesiai rusvos, angeliukai ir trečiojo tarpsnio kolonų viršus bei pagrindas paauksuoti. Horeljefinės angelų galvutės kolonų apačioje pavaizduotos putliais žandukais, gaubtom kaktom, garbanotais plaukučiais.

1980 m. restauruojant Kretingos bažnyčią aštuonios skulptūros iš sakyklos buvo pavogtos. Vietinis tautodailininkas Anicetas Puškorius išdrožė kopijas ir jas pastatė dingusiųjų vietoje. Naujosios skulptūros savo stiliumi tolimos originalams. Atkurdamas apaštalų skulptūrėles, A. Puškorius vieną jų pavaizdavo kaip šv. Pranciškų.

Nuo kitų sakyklos skulptūrų gerokai skiriasi knygą prie liemens prispaudęs didžiagalvis apaštalas stambia nosimi, iškiliomis akimis, apdribusiais maišais paakiuose, riestais ūsais ir trumpa, plačia, apvaliai kirpta barzda. Veido bruožai, charakteringai nukirpta barzda, primena Jono Karolio Chodkevičiaus atvaizdus.

Sakyklos skulptūros, identifikuotos pagal šventųjų vaizdavimo atributus, išvardytos pradedant nuo esančiųjų virš laiptelių: 1. nežinomas šventasis su knyga kairėje rankoje, 2. nežinomas šventasis su knyga kairėje rankoje, labai panašus į J. K. Chodkevičių, 3. nežinomas šventasis, iškėlęs ranką, kurio drabužio dalyje restauratoriai atidengė buvusį auksavimą, 4. šv. apaštalas Petras, dešinėje rankoje laikantis prie krūtinės spaudžiamą raktą, kairėje laikantis rašto ritinį, 5. šv. evangelistas Lukas su išskleistu rašto ritiniu nuleistoje kairėje rankoje ir jautuku, gulinčiu prie dešinės kojos, 6. šv. evangelistas Morkus, pakeltoje kairėje rankoje laikantis praskleistą rašto ritinį, žemyn nuleistoje dešinėje – plunksną, prie dešinės kojos guli liūtas, 7. šv. evangelistas Matas, prasižiojęs, skelbiantis Žodį, kairėje rankoje – rašto ritinys, dešinėje iškelta į viršų, prie dešinės kojos – šv. Mato atributas – žmogaus veidas, 8. šv. evangelistas Jonas, kairėje rankoje laikantis praskleistą ritinį, dešinėje – plunksną, prie dešinės kojos – erelis, 9. nežinomas šventasis su knyga kairėje rankoje, 10. šv. Barbora su taure dešinėje rankoje, 11. nežinomas šventasis su iškelta dešine ranka ir knyga kairėje rankoje, 12. šv. Pranciškus Asyžietis su knyga kairėje rankoje ir kryžiumi dešinėje, 13. šv. apaštalas Paulius su rašto ritiniu dešinėje rankoje, kairę plaštaką uždėjęs ant į žemę atremto kalavijo rankenos.

Šiuo metu išlikusios 4 originalios skulptūros: šv. Petro, šv. Jokūbo ir dviejų nežinomų apaštalų, restauruotos 2000 m. Prano Gudyno restauravimo centre, saugomos pranciškonų vienuolyne. Išlikusių skulptūrų kiekviena figūra išdrožta iš vientiso medžio ruošinio su pagrindu, vaizduojančiu žemę, nugarinės pusės – plokščios. Visų, tikriausiai vieno dailininko modeliuotų, manieristinio stiliaus figūrėlės yra trapių proporcijų, burnos mažutės, basos kojos smulkios, galūnės plonos, tik plaštakos stambios. Galvos didelės, stambiomis nosimis, nusklembtomis kaktomis, didelėmis apvaliomis akimis. Plaukai ir barzdos drožti smulkiai. Išradingai modifikuota apranga: daugiausia lygiagrečios plastiškos drabužių klostės primena antikines draperijas, tačiau keli apvilkti vėlesnio stiliaus drabužiais, sujuostais per strėnas, priekyje sagstomais didelėmis sagomis, kaklą juosia mažos aštriakampės apykaklės. Skulptūros dažytos, aprengtos auksuotais apdarais, stovi kontrapostu, tad prireikia paaukštinimo po basa, dailiai drožinėta, smarkiai sulenkta per kelį, išstumta į priekį koja. Skulptūros daug kartų buvo perdažytos, vietomis rasti net 8 perdažymai.

Autorius kiekvienam šventajam suteikė skirtingą pozą bei individualizavo bruožus.

Šv. Petro skulptūrėlė (restauravo Povilas Kuodis) yra 70 cm aukščio, šventasis pavaizduotas susikaupęs, ilga barzda, išryškintais skruostikauliais, kairėje rankoje laiko knygą, dešinė koja pastatyta ant uolos. Jokūbo skulptūrėlė (restauravo Audronė Dovainienė) – 69 cm aukščio, apaštalas dėvi plačiakraštę piligrimo skrybėlę, puoštą kriaukle (piligrimo atributu), kiek palinkęs dešinėn, atverstos knygos pusėn, kairėje rankoje turėjo laikyti lazdą (šiuo metu prarasta). 63 cm aukščio nežinomo apaštalo skulptūrėlė (restauravo Greta Žičkuvienė) šventąjį vaizduoja stovintį tiesiai, kairė koja pastatyta ant uolos, dešinė ranka prilaiko apsiaustą, kairė nuleista žemyn. Apaštalų Petro ir Jokūbo skulptūrėlės stovi ant keturkampių postamentų su priekyje išrašytais apaštalų vardais, nežinomo apaštalo skulptūrėlė tokio postamento neturi.

Kretingos bažnyčios sakykla, pavadinta „Sakykla su 11 skulptūrų“, yra įtraukta į Kultūros vertybių registrą, unikalus objekto kodas 7953.

Jolanta Klietkutė, 2016

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. ČERBULĖNAS, Klemensas. Renesansas Kretingoje. Statyba ir architektūra, 1968, Nr. 12, p. 14.
 2. DR-704. Kretingos raj. Kretingos m. bažnyčia. Sakykla su 11 skulptūrų. Kretingos rajono savivaldybės Paminklotvarkos skyriaus archyvas.
 3. ELTA. Restauruojamas didysis Kretingos bažnyčios altorius. Iš Bernardinai.lt [interaktyvus], 2004 m. rugpjūčio 17 d. [žiūrėta 2016 m. balandžio 12 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.bernardinai.lt/archyvas/straipsnis/21881>.
 4. GEDVILAITĖ, Rasa. Atvėrus bažnyčios duris. Švyturys, 2014, rugsėjo 10, p. 6.
 5. KANARSKAS, Julius. Kretinga: praeities skraistę praskleidus. Klaipėda: Druka, 2009, p. 34, 47, 90, 93, 95. ISBN 978-609-404-057-3.
 6. Lietuvos dailės muziejus. Metraštis. Vilnius: Baltos lankos, 2002, p. 300–305.
 7. MATUŠAKAITĖ, Marija. Lietuvos skulptūra iki XVII a. vidurio. Aidai, 2007, p. 122–123, 201. ISBN 978-9955-656-38-8.
 8. MATUŠAKAITĖ, Marija. Senoji medžio skulptūra ir dekoratyvinė drožyba Lietuvoje. Baltos lankos, 1998, p. 49–50. ISBN 9986-813-27-1.
 9. MIŠKINIS, Algimantas. Kretinga. Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės. Vilnius: Savastis, 1999, p. 296. ISBN 9986-420-57-1.
 10. RUŠKYS, Petras. Kretingos vienuolynas. Tiesos kelias, 1928, Nr. 2, 68–69.
 11. Sakykla su 11 skulptūrų. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2016 m. balandžio 12 d.]. Prieiga per internetą: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/f32e48cc-bc36-4fdb-ae9d-dbf8eb84141a>.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai