Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Partizano Adomo Skersio kapas

Jakštaičių k. senosiose kapinėse slapta palaidoto Žemaičių apygardos „Kardo“ rinktinės Tautvaišo kuopos Paliomskio būrio partizano Adomo Skersio-Ąžuolo kapą žymi Lietuvos kario kryžius.

Adomas Skersys (kitur Skersis) gimė ir gyveno Daukšių k., Skuodo sen. Žuvo nušautas prie Daukšių kaimo (Skuodo r.) MGB agento 1947 m. kovo 14 d. Slapta palaidotas 1947 m. kovo mėn. neveikiančiose Jakštaičių k.senosiose kapinėse, Kretingos r.

Laisvės kovų dalyvės Jadvygos Malūkaitės-Petkevičienės iniciatyva partizanui A. Skersiui atminti 2004 m. pastatytas Lietuvos kario kryžius. Kryžius betoninis, plokščias, tipinis Kario savanorio kapo kryžius, kurio stiebo apatinė dalis išplatinta, o kryžmą juosia daugiakampės žvaigždės pavidalo nimbas. Apačioje pritvirtinta stačiakampė juodo akmens memorialinė plokštė, kurioje iškaltas užrašas: „PARTIZANAS / ADOMAS / SKERSIS / „ĄŽUOLAS“ / 1918–1947 / ŽUVĘS NUO BUDELIO / RANKOS“.

Parengė Jurgita Bružienė, Asta Kuktorovienė, 2017

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Kretingos rajono turizmo ir informacijos centras [interaktyvus]. Iš Lankytinos vietos: Partizanų atminimo vietos. Kretinga, 2016-10-04 [žiūrėta 2017 m. birželio 22 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretingosturizmas.info/lt/lankytinos-vietos/partizanu-atminimo-vietos/399-40-lietuvos-kario-kryzius>.
  2. KANARSKAS, Julius. Kretingiškiai kovose dėl Lietuvos valstybingumo. Klaipėda: „Eglės“ leidykla, 2016, 288 p. ISBN 978-609-432-100-9.
  3. Partizano Adomo Skersio kapas Jakštaičių kapinėse [interaktyvus]. Iš LIMIS: Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema, 2006-09-24 [žiūrėta 2017 m. rugpjūčio 10 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/104406360?s_id=nFvxU5mwndc6CBnT&s_ind=333&valuable_type=EKSPONATAS>.
  4. Jakštaičių senosios kapinės. Iš Vikipedija: laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. [b. v.], [b. l.] [žiūrėta 2017 m. liepos 4 d.]. Atnaujinta 2016 m. vasario 6 d. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/Jak%C5%A1tai%C4%8Di%C5%B3_senosios_kapin%C4%97s>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai