Temos

Atnaujinta 2018-11-29

Pranciškoniškoji literatūra

Kretingoje savo įsteigtoje spaustuvėje pranciškonai spausdino religinio ir istorinio turinio knygas. Buvo leidžiamos knygos iš „Šventųjų gyvenimų“ serijos. Tai literatūra, kuri supažindina visuomenę su didžiaisiais Šv. Pranciškaus ordino žmonėmis ir šventaisiais, su pranciškonišku gyvenimu ir jo reikalavimais“. Ir šiandien ypač vertinamos Kretingoje iki 1940 m. pranciškonų išleistos knygos: T. Damazo Danveau, O. E M „Nuostabus Šv. Pranciškaus gyvenimas“, T. Pr. A. Guidaldi „Šv. Antano žiedai“, „Palaimintoji Marija Rosselo“, T. L. De Cheranse, O. F. M „Šv. Margarita Kortonietė“, Jasques D’Arso „Pijus Perazzas”, J. Felici „Vilkų brolis” ir kitos. Dvasinio gyvenimo klausimais buvo išleistas garsus tuo metu veikalas, sulaukęs net keleto leidimų, Alfonso Liguori „Dvasiškas maistas Kristaus sužieduotinei“ (2 dalys). Pripažintos knygos „Liutgardos maldos“, Pierre L’Ermite „Tarp tavęs ir manęs nėra kunigo” ir t. t.

1940 m. išspausdinta Kretingos vienuolyno ir miesto praeitį apžvelgianti knyga „Pranciškonai Kretingoje”, kurią parašė tėvas Justinas Vaškys. Taip pat buvo ruošiamasi išleisti vertingą biografinę knygą apie pranciškoną tėvą Pranciškų Bizauską, lietuvių pranciškonų Šv. Kazimiero provincijos atgaivintoją.

Nijolė Raudytė, 2010

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. ANDRIEKUS, Leonardas. Pranciškonų veikla spaudoje. Pranciškaus varpelis, 1956, Nr. 7, p. 206-210.
  2. DIRVELĖ, Augustinas. Naujoje spaustuvėje naujas „Varpelio“ vardas. Pranciškonų pasaulis, 1935, Nr. 10, p. 273–274.
  3. KANARSKAS, Julius. Kretinga – pranciškonų provincijos centras. Iš pranciskonupaveldas.lt [interaktyvus] [žiūrėta 2010 spalio 12]. Prieiga per internetą: <http://pranciskonupaveldas.lt/kretinga/>.
  4. KANARSKAS, Julius. Kretingos bernardinų vienuolynas XVII–XVIII a. Iš pranciskonupaveldas.lt[interaktyvus] [žiūrėta 2010 spalio 12]. Prieiga per internetą: <http://pranciskonupaveldas.lt/kretinga/>.
  5. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Kretingoje spausdinami laikraščiai – į visą Lietuvą. Pajūrio naujienos, 2008, rugsėjo 19, Nr. 270, p. 1.
  6. VAŠKYS, Konstantinas. Pranciškonai Kretingoje. 1940, p. 111.

Šaltinis: RAUDYTĖ, Nijolė. Leidyba 1905–2010 m.: Pranciškoniškoji literatūra. Iš Spaudos ir knygos keliasKretingoje. Straipsnių autorės Laima Jonauskaitė, Lina Buikienė, Nijolė Raudytė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla; [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2010, p. 30–34. ISBN 978-9955-18-538-3

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai