Temos

Atnaujinta 2018-12-11

Sukaktys 2018 m.

 • 1253 m. Kuršo vyskupo Henriko rašte pirmą kartą paminėtas Kretingos vardas – Cretyn.
 • 1258 m. liepos 27 d. – Kretingos krikštas: Kuršo vyskupas Henrikas ir Livonijos ordino magistras Burchardas fon Hornhauzenas patvirtino raštą, kuriuo Klaipėdoje pastatytai parapinei Šv. Mikalojaus bažnyčiai pavedė Kretingos, Virkštininkų, Palangos ir kitų pilių apygardų gyventojus.
 • 1263 m. Kretingos pilį sunaikino Livonijos ordinas.
 • 1598 m. Kretinga įvardyta miesteliu.
 • 1618 m. Karolštato (Kretingos) vaitu buvo paskirtas dvaro vietininkas Adomas Skliarskis, projektavęs ir statęs miestą.
 • 1618 m. rugpjūčio 21 d. popiežius Povilas V Kretingos pranciškonų bažnyčiai suteikė 10 metų visuotinius atlaidus, kuriuos galėjo įgyti kiekvienas, kuris Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo diena atgailavo, atliko išpažintį priėmė Šv. Komuniją.
 • 1768 m. birželio 20 d. vyskupas Ignotas Chominskis Kretingos pranciškonų bažnyčioje pašventino atnaujintus pagrindinius Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai, Švč. Mergeles Marijos Ėmimo į dangų ir Šv. Pranciškaus altorius.
 • 1778 m. buvo sutvarkytas ir liepomis apsodintas kelias nuo dvaro iki bažnyčios.
 • 1788 m. Kretingą nuniokojo net 3 gaisrai (balandžio 6 d., gegužės 4 d., birželio 12 d.), kurių metu sudegė beveik visas miestas: išliko tik svečių namai ir 22 gyvenamieji namai miesto pakraščiuose. Gaisrai Kretingoje kilo 1854, 1889, 1908, 1913, 1941 m.
 • 1808 m. įsteigta Kretingos evangelikų liuteronų bažnyčia.
 • 1828 m. balandžio 20 d. Kretingą 9-eriems metams D. Zubovas užstatė Palangos dvarininkui Mykolui Tiškevičiui.
 • 1868 m. Kretingos kaime pas valstietį Joną Stakauską žandarai rado nemažai uždraustų knygų ir suėmė kelis jų platinimu apkaltintus knygnešius.
 • 1898 m. Marija Tiškevičiūtė Kretingoje prie ligoninėje veikusios prieglaudos atidarė pirmąjį lietuvišką vaikų darželį, kuriame lauko darbų sezono metu prieglobstį rasdavo ikimokyklinio amžiaus kumečių vaikai.
 • 1908 m. birželio 11d. kilęs gaisras Kretingoje sunaikino 79 namus ir ūkinius pastatus.
 • 1908 m. Kretingoje buvo įsteigtas „Saulės“ draugijos skyrius, kuris rūpinosi apylinkės jaunimo mokymu ir švietimu.
 • 1913 m. balandžio 1 d. įsteigta Kretingos taupomoji skolinamoji kasa – kooperatinė bendrija, teikusi kreditus Kretingos, Darbėnų ir Kartenos valsčių gyventojams.
 • 1913 m. gegužės 22 d. Kretingoje kilusio gaisro metu sudegė 11 namų.
 • 1918 m. vasarą kilo badas, ypač aštriai palietęs miestelių gyventojus ir beturčius kaimiečius.
 • 1918 m. rudenį įkurta mergaičių ūkio ir namų darbo mokykla.
 • 1918 m., pagal spalio 10 d. savivaldybių įstatymą, lapkričio mėn. antrojoje pusėje ėmė steigtis valsčių pildomieji komitetai, kurie rūpinosi gyventojų ir turto apsauga, maisto produktų tiekimu, socialine globa, sveikatos priežiūra, švietimu ir kitais klausimais.
 • 1918 m. pabaigoje provizorius Vladas Grudzinskas sukvietė Kretingoje visuomenės atstovų pasitarimą, kuriame apskrities gyventojų saugumui užtikrinti buvo išrinkta valdyba.
 • 1938 m. vasario 2 d. Kretingos šaulius saviveiklininkus pirmą kartą išgirdo plati radijo klausytojų auditorija.
 • 1933 m. įkurta Kretingos pranciškonų gimnazija (dabar – VšĮ Pranciškonų gimnazija).
 • 1938 m. apskrities taryba sudarė komisiją naujai ligoninei statyti.
 • 1938 m. įsteigtas lietuvių katalikių Moterų draugijos skyrius, globojęs kalinius.
 • 1938 m. Kęstučio gatvėje šalia miesto elektrinės buvo pastatytas dviaukštis mūrinis gaisrinės pastatas, kurio apačioje įsikūrė savanorių ugniagesių komanda, o antrajame aukšte – miesto savivaldybė.
 • 1938 m. Kretingoje vyko Lietuvos tretininkų kongresas.
 • 1948 m. pradėtas tvarkyti miesto centras: nuvalyti griuvėsiai, prie gatvių pasodinti medžiai.
 • 1948 m. sovietų valdžia pradėjo žmones masiškai tremti į Sibirą.
 • 1948 m. Kretingos pranciškonų bažnyčia bei jai priklausantis turtas buvo nacionalizuoti ir perduoti Kretingos apskrities komunalinei tarnybai.
 • 1958 m. buvo įsteigtas Žemės ūkio technikumas, kuris sovietmečio pabaigoje buvo pavadintas Kretingos aukštesniąja žemės ūkio mokykla.
 • 1958 m. Kretingos stadione įvyko pirmosios draugiškos tarptautinės futbolo rungtynės.
 • 1988 m. pasirodė žurnalisto Algimanto Berželionio parengta knygelė „Kretingos rajonas“ pasakojanti apie rajono ir miesto praeitį, kultūros ir gamtos paminklus.
 • 1988 m. vasarą pranciškonas Bronius Poškus, pasistatęs palapinę prie Kretingos vykdomojo komiteto, savaitei paskelbė bado streiką, reikalaudamas, kad vienuolynas būtų grąžintas pranciškonams.
 • 1988 m. rugsėjo 15 d. vykusio gyventojų susitikimo su Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu Bronislovu Genzeliu ir Kauno sąjūdininku Kazimieru Uoka metu buvo įkurta Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Kretingos rėmimo grupė, o jos pirmininku išrinktas meno mokyklos direktorius Bernardas Anužis.
 • 1988 m. lapkričio 1 d. senosiose parapijos kapinėse, priešais rusų apgriautą Šv. Jurgio koplyčią, buvo iškilmingai pašventintas pirmasis Lietuvoje paminklas lietuvių tautos kančioms atminti (autorius Edmundas Giedrimas).
 • 1993 m. patvirtintas dabartinis Kretingos herbas.
 • 1998 m. gegužės 28 d. Kretingos I vidurinei mokyklai grąžintas pradinis Pranciškonų gimnazijos vardas.
 • 1998 m. rudenį padėti pamatai pirmajam Lietuvoje ir Baltijos kraštuose Šv. Klaros seserų vienuolynui.
 • 2008 m. rugsėjo 1 d. pradėjo veikti Viešoji įstaiga „Pranciškonų gimnazija“.
 • 2008 m. įkurtas Kretingos diabeto klubas „Vilties kelionė“.

Parengė Jolanta Klietkutė, 2017

 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai