Temos

Atnaujinta 2018-10-04

Kačaičių piliakalnis

Kačaičių piliakalnis yra Kretingos r. sav. teritorijoje, prie Kačaičių k., Kartenalės ir Mažosios Kartenalės (Braukliškio) santakos kyšulyje.

Piliakalnis, dar vadinamas Pilale, įrengtas gamtinių kliūčių gerai apsaugotoje vietoje. Iš vakarų, šiaurės ir rytų. jį patikimai saugo statūs 22 m aukščio šlaitai, besileidžiantys į gilius Kartenalės ir Mažosios Kartenalės slėnius. Išlikusi piliakalnio aikštelė yra trikampio pavidalo, pailga šiaurės vakarų – pietryčių. kryptimi, apie 30 m ilgio ir 14 m pločio pietryčių pusėje. Seniau jos būta daug didesnės: nemažą jos dalį nuplovė Mažoji Kartenalė, griaunanti  piliakalnio rytinį šlaitą.

Į pietus nuo aikštelės buvęs nedidelis – 23 m ilgio ir 10 m pločio – priešpilis, nuo kurio ją skyrė 23 m ilgio ir 2,2 m aukščio tiesus žemių ir akmenų pylimas bei 4–5 m pločio ir 50 cm gylio griovys. Patį priešpilį iš pietų – pietryčių. pusės saugojo 36 m ilgio ir 4,5 m aukščio puslankio formos pylimas, priešais kurį buvo iškastas 48 m ilgio ir 2 m gylio griovys.

Į pietus nuo piliakalnio, apie 30 m pločio ruože, tarp abiejų upelių driekėsi papilio gyvenvietė. 1997 m. archeologas Rimantas Kraujalis aikštelėje prie pylimo aptiko iki 35–40 cm storio kultūrinį sluoksnį, sudegusio pastato liekanų ir lipdytinės keramikos lygiu paviršiumi šukių. Manoma, kad piliakalnis buvo naudojamas gynybai, ir datuotas I tūkstm. pab. – II tūkstm. pr., nors 1959 m. vienoje iš piliakalnyje iškastų bulviarūsių duobių rastas gludintas akmeninis kirvis keturkampe pentimi leidžia teigti, kad žmonės čia gyveno daug anksčiau. Piliakalnio aikštelės pylimo duobėse aiškiai išsiskiria trys degėsių ir apdegusio molio sluoksniai, o dugne matyti dideli akmenys. Tai rodo, kad Kačaičių pilis mažiausiai tris kartus buvo sudeginta ir vėl atstatyta.

Lina Buikienė, 2010

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Kartenos apylinkių proistorė. Iš Lietuvos lokaliniai tyrimai: archeologija: 2002–2005 metų mokslo darbai. Vilnius: Versmė, 2006, t. 1 (2), p. 209–210. ISSN 1822-48-57.
  2. KRAUJALIS, Rimantas. Kačaičių piliakalnis. Iš Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, t. 9, p. 110. ISBN 5-420-01591-9.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai