Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Kretingos parapijos naujųjų (II senųjų) kapinių tvora su vartais

Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus kartu su kapinių tvora, pietiniais ir šiauriniais vartais yra Kretingos parapijos naujosiose (II senosiose) kapinėse Vilniaus g. ir sudaro vientisą kompleksą, kurio unikalus objekto kodas 23595.

Raudonų plytų mūro tvora suformuota stačiakampiu perimetru, akmenų-plytų mūro pamatu, dengta dvišlaičiu stogu, š. v. dalyje įrengti šiaurės ir pietų vartai, p. v. kampe – kompaktiško tūrio, nenustatytos funkcijos pastatas, dengtas trijų dalių banguotais dvišlaičiais betono monolito stogeliais. Š. r., p. r. ir p. v. tvoros dalys – skaldytų akmenų mūro, dengtos betono plokštėmis. Tvora pastatyta XIX a. pab. – XX a. pr. Pirminė, istoriškai susiklosčiusi paskirtis – atitvarinė.

Tvorą bei vartus projektavo lenkų kilmės (S. Peterburge, Rusijoje gyvenantis) aukštos klasės architektas Juozapas Padlevskis, vėliau suprojektavęs ir Palangos bažnyčios vartus. Kretingos kapinėms J. Padlevskis parinko du visiškai skirtingus variantus: kapinių vartus (pietinius) istorizmo stiliaus, o mauzoliejaus (šiaurinius) – neogotikinius, derančius su koplyčios stiliumi.

 

Pietinė tvoros atkarpa – raudonų plytų mūro su betono monolito intarpais, dengta betono monolitu.

Pietinės tvoros dalies atkarpos kelių pakopų atraminiai stulpai, vainikuoti suapvalintu betoniniu stogeliu, užsibaigiančiu figūriniais puošybos elementais. Šios tvoros dalies betoninio antstato angose yra metalinės ažūrinės kalvio darbo grotelės.

Šiaurinė tvoros atkarpa dengta profilinėmis plytomis, joje ritmiškai išdėstyti stačiakampio plano formos atraminiai stulpai su smailiaarkėmis nišomis, keliomis pakopomis siaurėjantys į viršų, užsibaigiantys dvišlaičiais profilinių plytų stogeliais. Šią atkarpą vainikuoja metalinė ažūrinė kalvio darbo tvorelė.

Šiauriniai vartai – valstybės saugomas kultūros objektas, unikalus objekto kodas: 23596. Vartai pastatyti 1893 m. kartu su koplyčia, neogotikos stiliaus, trijų dalių, su atvira vidurine anga ir bokšteliais dengtomis šoninėmis angomis. Pamatas akmenų-plytų mūro, sienos raudonų plytų mūro su betono monolito intarpais. Centrinėje dalyje – dviejų varčių metaliniai ažūriniai, ornamentuoti kalvio darbo vartai. Šoninių angų varteliai metaliniai ažūriniai, kalvio darbo. Smailiaarkėse bokštelių frontonų angose – metalinė ažūrinė kalvio darbo kompozicija su kryžiumi centre. Stogai laiptuotais frontonais, dengti dvišlaičiais profilinių plytų stogeliais. Raudonų plytų mūro kontraforsai, remiantys vartų stulpus, dekoruoti smailiaarkių sąramų nišelėmis, viršuje užbaigti smailiais stogeliais. Vartų frontonų viršutinėje dalyje – raudonų profilinių plytų dekoratyvios briaunos, keramikinės rozetės, akcentuojančios viršutinę frontonų dalį. Iš Vilniaus g. pusės virš kairiosios pusės vartų betoniniame intarpe – reljefinis užrašas: „ANNO DOMINI“ (Viešpaties metai), virš dešiniosios – „MCMXIII“ (1913).

Kapinių pietiniai vartai – valstybės saugomas kultūros objektas, unikalus objekto kodas: 23597. Šie vartai pastatyti 1913 m., istorizmo stilistikos, vienos angos, susidedantys iš dviejų masyvių stulpų, sujungtų arkine sąrama, viršuje – trijų pakopų laiptuotasis frontonas. Centre – masyvūs dviejų varčių keturkampių rąstų ažūriniai vartai, p. v. vartų varčioje įrengti nedideli mediniai vienos varčios varteliai. Pamatas akmenų-plytų mūro, sienos raudonų plytų mūro su betono monolito intarpais. Raudonų plytų mūro kontraforsai, remiantys vartų stulpus, viršuje užbaigti betono monolito anstatais su banguotais stogeliais. Vartai viršuje užbaigti banguotais šlaitiniais betono monolito frontono stogeliais. Frontono pakopų stogelius vainikuoja figūriniai betono monolito puošybos elementai. Frontono laiptavimą pabrėžia monolitinės reljefinės juostos, viršutinėje betoninėje dalyje esantis reljefinis užrašas: „1913 / DEUS SPES NOSTRA“ (1913 / Dievas mūsų viltis). Vartų kompoziciją užbaigia masyvus betoninis kryžius.

Kapinių tvora – valstybės saugomas kultūros objektas, unikalus objekto kodas: 23598. Visas pavadinimas: Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus ir kapinių tvoros su vartais komplekso kapinių tvora.

Senųjų kapinių tvora ir vartai kosmetiškai buvo tvarkyti 1976 m., o 2010–2011 m., įgyvendinant projektą „Kretingos miesto senųjų kapinių tvoros ir laiptų prie Lurdo rekonstravimas“, sutvarkytos tvorų plytos, metalinės dalys, atnaujintas tvoros viršus, sutvirtinti pamatai, restauruoti Pietiniai vartai, kurie buvo gerokai pasvirę į vakarų pusę.

Jolanta Klietkutė, 2014

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. ALMONAITYTĖ-NAVICKIENĖ, Vaida. Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus ir kapinių tvoros su vartais kompleksas. Iš Architektūros ir urbanistikos tyrimų centras [interaktyvus]. [Kaunas]: AUTC, 2011–2014 [žiūrėta 2014 m. gegužės 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.autc.lt/Public/HeritageObject.aspx?id=813&pl=3>.
 2. KANARSKAS, Julius. Grafų Tiškevičių koplyčia (Kretingos senosios kapinės). Iš Palanga: gintaras, parkas, muziejus Lietuvos istorijos ir kultūros raidoje [interaktyvus], [b. v.]: Lietuvos dailės muziejus, Palangos botanikos parkas, Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras, 2010 [žiūrėta 2014 m. gegužės 20 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.pgm.lt/Istorija/tisk_koplycia.htm>.
 3. KANARSKAS, Julius. Kretinga: praeities skraistę praskleidus. Klaipėda: Druka, 2009, p. 34, 117. ISBN 978-609-404-057-3.
 4. Kapinių pietų vartai. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2014 m. gegužės 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=23597&lang=lt>.
 5. Kapinių šiaurės vartai. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2014 m. gegužės 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=23596&lang=lt>.
 6. Kapinių tvora. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2014 m. gegužės 22 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=23598&lang=lt>.
 7. KAREČKAITĖ, Aldona. Kapinių tvoros restauracija reikalauja ypatingo kruopštumo. Pajūrio naujienos, 2011, liepos 15, p. 19.
 8. OMILANOWSKA Małgorzata.Pabaltijo Zakopanė. Palanga Tyszkiewiczių laikais. Vilnius, 2014, p. 182. ISBN 978-609-426-061-2.
 9. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Atnaujina senųjų kapinių tvorą ir vartus. Pajūrio naujienos, 2010, rugsėjo 7, p. 5.
 10. Ежегодник Общества архитекторов-художников 1911, вып. 6, p. 66.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai