Temos

Atnaujinta 2018-12-11

Ežkepių k. senosios kapinės

Ežkepių kaimo kapinės, vadinamos Markapiais, yra 30 m į r. nuo kelio Auksūdys–Nausėdai, deš. Darbos upelio krante, aukštumos r. pakraštyje. Neveikiančios.

Įkurtos XVI a. Nausėdų k. p. pakraštyje, ties riba su Auksūdžio k. XIX a. mirusieji pradėti laidoti Darbėnų parapijos kapinėse, Ežkepių senosiose kapinėse buvo laidojami tik savižudžiai, nekrikštyti kūdikiai, 1916–1917 m. nuo vidurių šiltinės mirę apylinkių gyventojai. Pietrytinėje pusėje buvo Lietuvos partizano M. Klaniaus (1928–1948) kapavietė. 1991 m. jo palaikai perlaidoti Kretingos senosiose kapinėse, broliškame rezistentų kape.

Teritorijos plotas 800 kv. m, 29×28 m, stačiakampio plano, kapinės kiek pailgos šiaurės vakarų –pietryčių kryptimi, XVIII a. aptvertos lauko akmenų pylimu, ties v. dalies viduriu yra 2 m pločio vartų vieta. Teritorija apaugusi medžiais.

Kapinėse nuo seno stovėjo keli aukšti kryžiai, XIX a. pab. pastatytos dvi koplytėlės, stogastulpis ir koplytstulpis. 1913 m. kryždirbys J. Paulauskas atstatė nykstantį koplytstulpį, vietoje vienos sunykusios koplytėlės pastatė gotikinio stiliaus koplytėlę su Marijos Maloningosios skulptūra.

1973 m. ir 1975 m. meistrų S. Urbono ir V. Damulio pastatytos dvi naujos koplytėlės, apie 1979 m. iš griaunamų kaimo sodybų perkelta trečioji. 2008 m. pastatyta koplytėlė su Švč. Lurdo Marijos ir trijų angelų skulptūrine grupe.

Nykstant seniesiems kryžiams, 1990 m. pastatyti du nauji. Dar vienas kryžius iškilo 1993 m. prie buvusios M. Klaniaus kapavietės.

XIX a. – XX a. pirmojoje pusėje per Gegužines pamaldas kapinaitėse prie koplytėlių rinkdavosi aplinkinių kaimų gyventojai, melsdavosi už mirusiuosius, giedodavo visų šventųjų litaniją.

Ežkepių k. senosios kapinės 1997 m. įrašytos į Kultūros vertybių registrą, 2005 m. pripažintos valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 24205.

Jolanta Klietkutė, 2015

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Ežkepių k. senosios kapinėsIš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2014 m. vasario 10 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=24205>.
  2. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, rugpjūčio 19, p. 3.
  3. KANARSKAS, Julius. Ežkepių kaimo kapinės (Darbėnų apyl., Kretingos raj.). Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, Kretinga, 1993, f. 4, b. 184.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai