Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Mažučių dvaras

Mažučių dvaras, esantis Mažučių k. (Darbėnų sen.), 2,7 km į šiaurės vakarus nuo Darbėnų, žinomas nuo XVIII a., kai Mažučių kaimo žemėje buvo įkurtas Palangos (Darbėnų) dvaro Mažučių palivarkas.

XVIII a. pab. dvaras priklausė vokiečių kilmės dvarininkų baronų von Rutzenų giminei (atvykusiai iš Kuršo hercogystės). Valdos apėmė Sausdravų ir Sereikių kaimų žemes, kurias, 1870 m. duomenimis, dirbo 56 valstiečiai.

Prie dvaro stovėjo maisto sandėlis, sūrio gamykla. Per dvaro žemę ėjo kelias, ir tie, kas juo naudojosi, turėdavo atidirbti. Senasis dvarininkas Rutzenas už baudą nereikalaudavo nieko, bet nuplakdavo rykštėmis.

XIX a. pab. – XX a. pr. dvaro sodybos š. dalyje, Kulšės upelio senslėnio kair. kranto aukštumoje įkurtas dvaro parkas.

XIX a. Mažučių miško pakraštyje buvo įrengtos dvaro kapinės, kuriose laidoti dvaro savininkų ir evangelikų liuteronų tikėjimo tarnautojų šeimų nariai.

1923 m. duomenimis, Mažučių dvare buvo 76 gyventojai. Po žemės reformos dvaro žemės išdalintos valstiečiams ir Lietuvos kariuomenės savanoriams, baronui von Rutzenui palikus nustatyto dydžio ūkį: 81,39 ha žemės ir miško. 1927 m. naujoji gyvenvietė pavadinta Mažučių kaimu.

1940 m. baronas Albertas Rucenas (Rūtėnas) su artimaisiais repatrijavo į Vokietiją. 1941–1942 m. dvarą valdė Petras Viršilas. Prasidėjus karui, apie 1941 m. pabaigą, A. Rucenas grįžo į Mažučius, tarnavo vermachto karininku, 1944 m. vėl pasitraukė į Vokietiją.

Pokario metais Mažučių dvaras nacionalizuotas, priskirtas Kretingos valstybiniam ūkiui; įkūrus Darbėnų kolūkį, tapo jo padaliniu.

Dvaro sodyba apima 5,5 ha plotą. Pastatai nugriauti arba neatpažįstamai perstatyti. Išlikę mūrinių rūmų likučiai, vaismedžių sodo ir dendrologiškai vertingo parko fragmentai. 2007 m. Mažučių dvaro parko fragmentai įtraukti į Lietuvos kultūros vertybių registrą. Unikalus objekto kodas: 31114. Teritorijos plotas: 39 700 kv. m.

Jolanta Klietkutė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Barono Henriko Vilhelmo fon Ruceno ir jo žmonos Karolinos Šperling antkapinis kryžius Mažučių dvaro kapinėse. Iš Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema, [žiūrėta 2015 m. gruodžio 2 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/preview/58803373?s_id=K3PURJQlrjxRJys0&s_ind=1030&valuable_type=EKSPONATAS>.
  2. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, liepos 25, p. 3.
  3. KANARSKAS, Julius. Mažučių dvaro parkas. Iš Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema, [žiūrėta 2015 m. gruodžio 2 d.]. Prieiga per internetą:<https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/preview/58799732?s_id=Yg9wbhFOrHlwWJEO&s_ind=983&valuable_type=EKSPONATAS>.
  4. Mažučių dvaro parko fragmentai. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.], [žiūrėta 2012 m. rugsėjo 10 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC= 31114>.
  5. PAULIKIENĖ, Danutė. Mažučių kaimas. Iš Darbėnų apylinkės architektūriniai, archeologiniai ir gamtos paminklai. Darbėnai: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filialas, 2007, p. 46. Prieiga per Internetą: <http://www.kretvb.lt/media/public/dokumentai/pdf/krastotyra_darbenu_apylinkes_architekturiniai_archeoliginiai_gamtos_paminklai.pdf>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai