Temos

Rengėjai

Sudarytojai

Asta Kuktorovienė, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Informacinių technologijų ir viešinimo skyriaus vedėja (nuo 2010).

Nijolė Raudytė, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja, projekto iniciatorė ir autorė (2010–2013).

Jolanta Klietkutė, fotomenininkė, nuotraukų galerijos sudarytoja.

Straipsnių autoriai

Lina Buikienė, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė (2010–2011).

Jurgita Bružienė, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė (2013–2017).

Julius Kanarskas, Kretingos muziejaus direktoriaus pavaduotojas muziejininkystei.

Erika Kazlauskienė, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja (2010–2011).

Jolanta Klietkutė, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė (2011 –2018), Kretingos muziejaus archeologijos ir istorijos skyriaus vedėja (nuo 2018 m.).

Asta Kupšytė, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė (2012–2013).

Rimantas Antanas Kviklys (1932–2016), buvęs VĮ Kretingos miškų urėdijos Šventosios girininkijos girininkas (2008).

Birutė Naujokaitienė, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė (2010).

Virginija Rudavičienė, Všį „Kretingos pranciškonų gimnazija“ lietuvių kalbos bei etninės kultūros mokytoja ekspertė, Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos narė, Etninės kultūros ugdymo turinio konsultantė, Švietimo plėtotės centro kalbų ir meninio ugdymo komisijos nepriklausoma ekspertė.

Danutė Šorienė, Kretingos muziejaus Dailės skyriaus vedėja, Kretingos tautodailės skyriaus pirmininkė.

Rita Vaitkienė, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė, nuo 2018.

Fotografijų autoriai

Algirdas Darongauskas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, foto albumų autorius ir bendraautorius, 2008–2010.

Jolanta Klietkutė, fotomenininkė, nuo 2008.

Redaktorė

Romualda Nikžentaitienė, Klaipėdos universiteto vyr. moksl. redaktorė. Pagrindinės darbo kryptys: mokslo leidinių (sritys: jūrų technika ir technologijos, laivyba ir jūriniai verslai, gamtos, socialiniai, humanitariniai mokslai, edukologija ir kt.), monografijų, straipsnių rinkinių, žurnalų, el. leidinių lietuvių k. redagavimas, terminijos priežiūra.

Konsultantai

Laima Jonauskaitė, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kraštotyros-informacijos skyriaus vedėja.

Lolita Miežienė, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos vyresn. metodininkė.

Atnaujinta 2019-05-28

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai