Temos

Atnaujinta 2018-12-10

Kretingos r. pedagogų švietimo centras

Vizija. Moderni, informacinė, metodinė pedagogų ir kitų suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo institucija, teikianti kokybiškas edukacines paslaugas, besiorientuojanti į rajono, regiono ir šalies poreikius, infrastruktūros kaitą, Europos Sąjungos švietimo struktūras, tarptautinį bendradarbiavimą bei švietimo sistemos plėtrą. Sukuriama vientisa visą gyvenimą trunkančio švietimo erdvė. Kad tai būtų pasiekta, suvienijamos pastangos ir ištekliai, sukuriama įvairių poreikių asmenims pritaikyta mokymosi aplinka ir išplėtojama švietimo formų įvairovė.

Misija. Maksimaliai tenkinti pedagogų ir kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą poreikius, panaudojant naujausias informacines technologijas, bendraujant ir bendradarbiaujant su institucijomis, įtakojančiomis neformalų suaugusiųjų švietimą. Tirti, analizuoti, apibendrinti ir skleisti gerąją pedagogų darbo patirtį. Užtikrinti valstybės ir savivaldybės deleguotų funkcijų ir švietimo prioritetų įgyvendinimą neformaliojo suaugusiųjų ugdymo srityje.

Centras tiria pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, sudaro sąlygas nuolatiniam mokymuisi, pedagoginės patirties skleidimui, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius, teikia konsultacijas.

Kretingos rajono pedagogų švietimo centras veiklą pradėjo 2000 m. rugsėjo 1 d. Centras įsikūrė J. K. Chodkevičiaus g. 10, ketvirtame aukšte, buvusiame mero kabinete. Centre pradėti organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai, skirti pedagogams ir vadovams. 2002 m. pradėtos organizuoti KTU Viešojo administravimo magistrantūros studijos.

2006 m. Centras persikėlė į naujas renovuotas patalpas J. Pabrėžos g. 8 (buvęs Pranciškonų gimnazijos mokinių bendrabutis). 2008 m. gruodžio 15 d. Centras tapo įgaliotuoju ECDL testavimo centru, kuriame mokytojai ir kiti suaugusieji gali įgyti Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimą.

2010 m. gegužės 27 d. Kretingos r. savivaldybės tarybos sprendimu, Centras pradėjo teikti turizmo ir informavimo paslaugas. 2010 m. gruodžio 14 d. įsteigtas Trečiojo amžiaus universitetas (TAU), įkurti du fakultetai: Sveikatos ir dvasinio tobulėjimo bei Žmogaus ir socialinės aplinkos. Mokymo programa senjorams truko 2 metus. Fakultetuose mokėsi 98 senjorai. 2013 m. sausio 10 d. TAU klausytojai pradėjo naujus mokslo metus trijuose fakultetuose: Kultūros ir meno, Kraštotyros ir pažinimo, Sveikatos ir dvasinio tobulėjimo.

Centro direktorė – Adelė Mazeliauskienė.

Birutė Naujokaitienė; ir Jurgita Bružienė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Kretingos rajono pedagogų švietimo centras [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos rajono pedagogų švietimo centras, 2008 [žiūrėta 2013 m. gruodžio 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.psckretingos.lt/>.
  2. Kretingos rajono pedagogų švietimo centro 2007-2013 m. strateginis veiklos planas [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono pedagogų švietimo centras, Veikla, Planavimo dokumentai, 2008 [žiūrėta 2013 m. gruodis 4 d.]. Preiga per internetą:<http://www.psckretingos.lt/index.php/veikla/planavimo-dokumentai/strateginis-planas>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai