Temos

Atnaujinta 2018-11-14

Bokšto laikrodis

1617 m. Jono Karolio Chodkevičiaus rūpesčiu Kretingoje buvo pastatyta mūrinė vienanavė bebokštė gotikinio stiliaus bažnyčia. 1659 m. J. K. Sapiegos lėšomis pristatytas masyvus keturkampis trijų tarpsnių bokštas su renesansine smaile.

XIX a. pradžioje pradėti bažnyčios remonto darbai: 1801 m. sutvirtinti pamatai, 1803 m. atnaujintos bokšto perdangos, 1806 m. įrengtas naujas bokšto stogas. Bokšte įrengta varpinė ir laikrodis. Varpinėje kabojo keturi galingi varpai, sujungti su laikrodžiu taip, kad muštų valandas ir jų ketvirčius (kvadransus arba bertainius).

1908–1912 m. klebono kun. Kazimiero Perteikio rūpesčiu, pagal Krokuvos architekto restauratoriaus Sławomiro Odrziwolskio (Odžiovolskio) projektą buvo pastatytas naujas medinis bokštas, kuriame įrengta varpinė ir laikrodis.

1941 m. bažnyčios bokšto gaisro metu nukentėjo ir laikrodis, tačiau 1982 m. jis buvo atstatytas kartu su bokštu.

Jolanta Klietkutė, 2016

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Kretinga: praeities skraistę praskleidus. Klaipėda: Druka, 2009, p. 90. ISBN 978-609-404-057-3.
  2. KANARSKAS, Julius. Kretingos katalikų parapija ir bažnyčia rusų laikais. Iš Kretingos Pranciškonai[interaktyvus], 2012 [žiūrėta 2016 m. gegužės 9 d.]. Prieiga per internetą: <http://old.kretingospranciskonai.lt/index84ab.html?option=com_content&view=article&id=120:kretingos-katalik-parapija-ir-banyia-rus-laikais&catid=20:parapijos-istorija&Itemid=69>.
  3. RUŠKYS, Petras. Kretinga ir jos vienuolynas. Šv. Pranciškaus varpelis, 1923, Nr. 2, p. 22–32.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai