Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Vizija. Puoselėti savitas vaikystės ir jaunystės vertybes, padeti jaunam žmogui plėtoti fizines ir dvasines galias, parengti  mokinius suaugusiųjų gyvenimui, lavinti bendruosius, praktiniame gyvenime reikalingus gebėjimus ir įgūdžius, efektyviai perteikti pagrindines mokslo žinias.

Misija. Parengti mokinį gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje, ugdyti laisvą žmogų, turintį poreikį tobulėti visą gyvenimą.

1980 m. pastatyta nauja trečioji vidurinė mokykla (dabartinė Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija). Rugsėjo 1-ąją sutiko pirmuosius savo mokinius. 1991–1992 m. įvestos tiksliųjų ir humanitarinių mokslų klasės. 1993 m. mokyklai suteikiama teisė atidaryti humanitarinio ir realinio profilio pirmąsias gimnazijos klases, prasidėjo mokytojų atestacija. 1994 m. gegužės 30 d. mokyklai suteiktas Jurgio Pabrėžos vardas.

Vadovaudamasi LR vietos savivaldos nutarimu Nr. 36, Kretingos rajono taryba nusprendė nuo 1997 m. rugsėjo 1 d. reorganizuoti J. Pabrėžos vidurinę mokyklą į gimnaziją ir vadinti ją Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija.

1998 m. Jurgio Pabrėžos gimnazija įsitraukė į profiliuoto mokymo eksperimentą. Tuo laiku mokytojai ir mokiniai intensyviai pradėjo dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Kauno technologijų universitetu, Klaipėdos universitetu bei kitomis įstaigomis. 1999 m. gimnazijoje įkurtas muziejus.

Nuo 2012 m. mokykla tapo keturmete gimnazija. 2013 m. rugsėjo 1 d. Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija pavadinda Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetine gimnazija.

Gimnazijos vadovai: A. Blagnienė (1980–1988 m.), P. Stukanas (1988–1989 m.), K. Garška (1989–1995 m.), B. Mikienė (1995–2016 m.), nuo 2017 m. – Asta Burbienė.

Birutė Naujokaitienė; ir Jurgita Bružienė, 2016

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Išrinktas J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos vadovas. Švyturys, 2016, gruodžio 3, p. 5.
  2. Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija, 2013 [žiūrėta 2013 m. lapkričio 13 d.]. Prieiga per internetą:  <http://www.kjpg.lt/index.php?page=apie-gimnazija>.
  3. Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 30 d.]. Prieiga per internetą:  <http://www.jpabreza.kretinga.lm.lt/>.
  4. MIKIENĖ, Birutė. Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija. Klaipėda, 1999, gruodžio 23, p. 17, 19.
  5. MIEŽELIENĖ, Jadvyga. Pabrėžos gimnazijos duris atvėrė muziejus. Švyturys, 1999, vasario 24, p. 3.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai