Temos

Atnaujinta 2023-08-08

Šiuolaikiniai procesai

Žemės paviršiaus reljefas natūraliu būdu keičiasi lėtai, tą galima pastebėti tik per ilgesnį laiką. Šie kitimai vyksta veikiant upėms, paviršiaus ir gruntiniams vandenims, vėjui, pagaliau tektoniniams žemės plutos judesiams. Apskaičiuota, kad Pajūrio žemuma grimzta iki 2 mm per metus greičiu, o Žemaičių plynaukštė (rytinė Kretingos rajono dalis) pakyla net iki 5 mm per metus.

Ėmus kilti žemės plutai, upių pusiausvyros profiliai sutrikdomi, jie ima graužtis gilyn. Tai ryškiai pastebima Minijos aukštupyje.

Besigrauždamos gilyn upės drauge stumiasi į šoną ir todėl ardo krantus vienoje pusėje, klostydamos sąnašas kitoje. Reikšmingiausi žemės paviršių keičiantys procesai yra upių šoninė erozija, dėl kurios upių ardomieji krantai traukiasi, o pats slėnis plečiasi. Ryškiausiai šiuos procesus galime stebėti Šventosios upėje.

Kalvų šlaitus veikia šaltinių mechaninė sufozija, išplaunanti dirvožemio daleles ir ardanti aukščiau šaltinio esančią dalį. Tačiau reikšmingesnė yra vadinamoji paviršinė nuopjova, pasireiškianti veikiant lietaus arba tirpstančio sniego vandeniui. Be paviršinės nuopjovos, paviršių raižo linijinės vandens tėkmės, sudarančios išgraužas. Šlaitus suarus, šie procesai suaktyvėja.

Nuo žmogaus veiklos daugiausia priklauso, kiek paviršiaus reljefo pokyčiai spartės arba lėtės.

Rimantas Antanas Kviklys, 2008

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai