Temos

Atnaujinta 2020-08-24

Chodkevičių šeimos kriptoje yra palaidotas Karolis Jurkovskis. Jonas Karolis Chodkevičius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės ir karo veikėjas, Vilniaus vaivada, Kretingos miesto, bažnyčios ir vienuolyno įkūrėjas. 1610–1617 m. Kretingoje pastatęs bažnyčią, po pagrindiniu altoriumi, kaip tais laikais buvo įprasta, įrengė rūsį šeimos kapavietei. Šalia Chodkevičių mauzoliejaus buvo įrengti laidojimo rūsiai vienuoliams, vienuolyno geradariams, garbingiems miesto piliečiams. Kitiems miestelėnams laidoti buvo atidarytos kapinės šventoriuje.

Chodkevičių šeimos kriptoje yra sarkofagas, kuriame ilsisi vienerių metukų Karolis Jurkovskis, miręs 1800 m. Nežinia, kaip šis sarkofagas pateko į kriptą ir kokie jo ryšiai su Chodkevičių gimine. Matyt, vaikelio artimieji iš didelio sielvarto užsakė pagaminti brangų sarkofagą, kad galėtų dažnai lankyti mirusįjį. Giminaičiai apsilankymus žymėjo įpjovomis sarkofage, kurių buvo iki trisdešimties.

Sarkofagas alavinis, klasicizmo stiliaus, pagamintas XIX a. pradžioje Lietuvoje arba Rytų Prūsijoje. Kūdikiui jis palyginti didelis: gausiai profiliuoto dangčio ilgis – 118,5 cm, aukštis – 3,2 cm, plotis galvūgalyje – 36 cm, plotis kojūgalyje – 34 cm, sarkofago aukštis be kojų – 29,5 cm, kojų aukštis – 3 cm.

Ant dangčio pritvirtintame skardos lakšte išgraviruota: „HIC JACET / CAROLUS / JURKOWS / KY“ (Čia yra Karolis Jurkovskis). Kojūgalyje išgraviruota: „NATUS DIE 2 MAJI, 1799 / OBJIT. 9 MARTJI, 1800“ (gimęs 1799 gegužės 2 / miręs 1800 kovo 9).

Lankstaus skerspjūvio sarkofago forma smarkiai žemėja kojūgalyje, įgaudama dinamišką siluetą, ryškiai skiriantį jį nuo kitų analogiškų objektų. Šonuose yra po tris poras ornamentuotų rankenų.

Sarkofagas 2001 m. paskelbtas valstybės saugoma kultūros vertybe (u. k. 26016). 2001–2005 m. sarkofagą restauravo Gintaras Kazlauskas.

Jolanta Klietkutė, 2019

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. BENIUŠIENĖ, Irena. Kripta vėl priglaudė miesto geradarių palaikus. Pajūrio naujienos, 2005, rugpjūčio 16, p. 8.
  2. KLIETKUTĖ, Jolanta. Sakraliniai kultūros paveldo objektai. In Kretingos pranciškonų bažnyčiai 400. Mažesniųjų brolių ordino Šv. Kazimiero provincija, 2017, p. 199.
  3. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius, [b. d.] [žiūrėta 2019 m. birželio 15 d.]. Prieiga per internetą: <https://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/f1bee940-4a3e-4126-8bf2-3e943a305cba>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai