Temos

Atnaujinta 2018-12-10

TS-LKD jaunimo bendruomenė

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Jaunimo bendruomenė yra Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (toliau – TS-LKD) vidinė bendruomenė, skatinanti jaunimą darniai įsilieti į TS-LKD gretas ir palaikanti aktyvią jaunųjų partijos narių veiklą. Jaunimo bendruomenė siekia kuo geriau išreikšti jaunimo interesus bei padėti juos atstovauti visose TS-LKD institucijose.

Kretingos TS-LKD jaunimo bendruomenė yra bendraujanti ir besimokanti bendruomenė, kuri:

 • atstovauja jaunų TS-LKD narių interesams;
 • yra TS-LKD iniciatyvų, energijos ir darbo jėgos centras;
 • rengia kompetentingus ir visapusiškai išsilavinusius TS-LKD narius partinės veiklos tęstinumui užtikrinti;
 • saugo TS-LKD idėjinį pagrindą.

Pagrindiniai TS-LKD Jaunimo bendruomenės tikslai yra suburti vieningą ir darbščią energingų, aktyvių, patriotiškų, sąžiningų ir dorų jaunų žmonių komandą ir ugdyti šių jaunų žmonių lyderystės įgūdžius, kad jie būtų visapusiškai pasirengę drąsiai imtis atsakomybės už savo šalies ateitį.

TS-LKD Kretingos skyriaus Jaunimo bendruomenė įkurta 2009 lapkričio 9 d.

Jaunimo bendruomenės nariais gali tapti TS-LKD partijos nariai, kurių amžius – nuo 18 iki 35 metų. Jaunimo bendruomenės nariai vadovaujasi TS-LKD įstatais ir programa, jaunimo bendruomenės steigimo deklaracija, strategija bei Statutu.

Jolanta Klietkutė, 2012

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. BILIŪNAITĖ, Inga. Re: Kretingos_krašto_enciklopedijai [interaktyvus]. Pranešimas Jolantai KLIETKUTEI. 2012 m. sausio 16 d. [žiūrėta 2012 m. sausio 16 d.]. Asmeninis pranešimas.
 2. Jaunimo bendruomenė. Iš Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai. Vilnius: TS-LKD, 2008–2011 [žiūrėta 2012 m. sausio 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.tsajunga.lt/index.php/jaunimo_bendruomene/4195>.
 3. Jaunimo organizacijos [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono savivaldybė: jaunimui. [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės administracija, 2007 [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretinga.lt/?q=node/185>.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai