Temos

Atnaujinta 2020-01-14

Kartenos vardas

Kartenos piliakalnį supylę su švedais ir rusais kariavę žemaičiai. Ant to kalno prie Kartenos didelė pilis stovėjusi, kurią valdė žemaičių karalius. Kartą žemaičių pulti vienu metu atskubėjo net dvi kariuomenės – švedų ir rusų. Esą, tų kovų metu atsiradęs ir Kartenos vardas. Nesutardami kam priklauso pirmumo teisė pulti pilį, Minijos slėnyje švedai ir rusai susikovė tarpusavy. Nuo pilies kuorų stebėdamas slėnyje įsiplieskusį mūšį, žemaičių vadas sušukęs savo pavaldiniams: „Veizėkiet, karė tenaa!” („Žiūrėkite, karas tenai!“). Nuo to laiko, esą, vietovė vadinama Kartena.

Jolanta Klietkutė, 2015

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Kartenos apylinkių proistorė. Iš Lietuvos lokaliniai tyrimai [interaktyvus]. Vilnius: VšĮ  „Versmės“ leidykla, 2007 [žiūrėta 2015 m. balandžio 24 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.llt.lt/pdf/archeologija_194-220.pdf>
  2. Kartenos piliakalnis, Abakų lurdas. Iš Kretingos rajono turizmo informacija [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos rajono turizmo informacija, 2014 [žiūrėta 2015 m. balandžio 24 d.]. Prieiga per internetą: <http://kretingosturizmas.info/lt/lankytinos-vietos/kretingos-rajone/72-kartenos-piliakalnis-abaku-lurdas>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai