Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Sahadža Joga

Sachadža joga (sanskr. sahaja yoga – „spontaniškas ryšys“) – hinduistinės kilmės judėjimas, siūlantis greitą būdą savo esmei suvokti ir savirealizacijai pasiekti. 1970 m. judėjimą įkūrė ir jam vadovauja Indijoje gimusi filosofijos ir medicinos mokslų daktarė Mataji Nirmala Shrivastava (g. 1923 m.). Nuo to laiko ji keliauja po pasaulį skaitydama paskaitas, kalbėdama apie dvasinę transformaciją ir mokydama žmones meditacijos praktikos.

Šiuo metu Sahadža Jogos centrai yra įsikūrę daugiau nei 100 pasaulio valstybių, juose vyksta nemokamos meditacijos, nes, kaip pabrėžia pati Nirmala Shrivastava, – dvasingumas nėra perkamas ir turi būti prieinamas kiekvienam žmogui.

Sachadža Joga Lituanica (SJL) misija – dvasinė žmonių savirealizacija.

SJL tikslai: skleisti ir vystyti Sachadža jogą (SJ) Lietuvoje kaip vidinės transformacijos metodą, atnešantį asmeninę, šeiminę ir visuomeninę gerovę, gerinantį žmonių fizinę, psichinę ir socialinę padėtį, grąžinantį tradicines moralines vertybes. Siekti dvasinio, fizinio, psichinio, emocinio balanso, vidinės ramybės ir harmonijos per meditaciją. Besidomintiems žmonėms teikti teorinių ir praktinių žinių apie žmogaus dvasinę raidą, subtiliąją energetinę sistemą, meditaciją.

SJL rengia paskaitas ir praktinius užsiėmimus, organizuoja seminarus, festivalius, koncertus, stovyklas, palaiko ryšius su kitų šalių SJ centrais, rūpinasi leidyba lietuvių kalba, platina garso ir vaizdo medžiagą, palaiko ryšius su švietimo ir sveikatos apsaugos organizacijomis, kad SJ metodus galima būtų taikyti suaugusiųjų ir vaikų lavinimui.

Individualaus SJ praktikavimo pradžia Lietuvoje – 1991 metai. Asociacija Sachadža Joga Lituanica įkurta 1997 m. gegužės 14 d. Į meditacijos grupes Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje, Kretingoje, Šilutėje, Šiauliuose, Tauragėje, Trakuose nuolat susirenka apie 150 žmonių.

Kretingoje nuo 2000 m. vyksta reguliarios meditacijos, į koncertinius turus atvyksta indų muzikos ansamblis „Šanti“, vyksta jogų suvažiavimai, skaitomi seminarai. Vieną dieną per savaitę vakare Kretingos rajono kultūros centre vyksta užsiėmimai naujokams, kurių metu visi besidomintieji gali praktiškai pabandyti medituoti.

Jolanta Klietkutė, 2012

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Kontaktai. Iš Sahadža joga [interaktyvus]. Sahadža joga, 2006 [žiūrėta 2012 m. sausio 10 d.]. Prieiga per internetą <http://www.sahadzajoga.lt/kontaktai>.
  2. KONTRIMAS, V. [Duomenys apie Sahadža Joga Kretingoje] [rankraštis]. [Kretinga], [b. m.]. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, lap. 1.
  3. PRANSKEVIČIŪTĖ, Rasa. Sachadža joga. Iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija: Religinių bendruomenių ir dvasinių grupių Lietuvoje žinynas [interaktyvus], 2007 [žiūrėta 2012 m. vasario 1 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.tm.lt/rel_static/rel_zinynas/2842.html>.
  4. PŠIBILSKIS, Jonas. Re: Kretingos_krašto_enciklopedijai [interaktyvus]. Pranešimas Jolantai KLIETKUTEI. 2012 m. vasario 14 d. [žiūrėta 2011 m. vasario 14 d.]. Asmeninis pranešimas.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai