Temos

Atnaujinta 2020-01-11

VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centras

VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centro įkūrimo projekto vadovas – br. Benediktas Jurčys, OFM; direktorė – Aldona Kerpytė.

Misija: gerinti onkologinių ligonių ir jų artimųjų gyvenimo kokybę; rūpintis sielovada; teikti psichologinę, socialinę pagalbą.

Pagrindiniai veiklos tikslai:

 • rengti, įgyvendinti, visokeriopai skatinti socialinių paslaugų teikimo organizavimą ir socialines programas, skirtas onkologinių ir kitų ligonių sveikatai bei gyvenimo kokybei pagerinti, jiems į visuomenę integruoti, šiems tikslams vykdyti pasitelkiant įvairių visuomenės sluoksnių atstovus, intensyvinant informacijos sklaidą, kultūros, švietimo ir kitas programas;
 • sukurti onkologinių ir kitų ligonių bei jų artimųjų reabilitacijos ir rekreacijos paslaugų programą, pasitelkiant įvairių visuomenės sluoksnių atstovus: medikus, dvasininkus, menininkus, studentus, savanorius ir t. t., bendradarbiaujant su Mažesniųjų Brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija.

Sielovada: atkurti vėžiu sergančių ir jų artimųjų dvasinio gyvenimo darną.

Psichologinė, socialinė pagalba:

 • sušvelninti psichologines, socialines ir dvasines ligos pasekmes;
 • skatinti nuoširdžiu rūpesčiu, orumu ir pagarba grįstą ligonių bei jų artimųjų ir sveikatos apsaugos sistemos atstovų bendravimą.

Informacinė pagalba: teikti informaciją apie onkologinius susirgimus, gydymo ypatumus ir gyvenimą su vėžio liga.

Papildomos terapijos: dailės, keramikos ir muzikos terapija. Natūrali gamta ir aplink Centrą sukurtos dekoratyvinių augalų ir vandens kompozicijos skirtos ligonių poilsiui ir meditacijai. Centro lankytojų dailės darbai eksponuojami kartu su pranciškonų meno paveldo kūriniais meno galerijoje.

Centre bus įrengti vaikų žaidimo, pokalbių kambariai, arbatinė. Iš toliau atvykę ligoniai ar jų artimieji galės apsigyventi svečių kambariuose. Ligoniams paslaugos bus teikiamos nemokamai. Centras gyvuos parengtų darbui savanorių, buvusių ligonių ir specialistų dėka.

2005 m. pradėtas kurti pirmasis Lietuvoje vėžio liga sergančiųjų paramos ir informacijos centras. Šį projektą sudaro dvi dalys: darbui reikalingų patalpų įrengimas ir savanorių, kurie ateityje dirbs Šv. Pranciškaus onkologijos centre, parengimas. Savanorių edukacija vyks pasitelkus didžiulę patirtį turinčią Macmillan organizaciją Didžiojoje Britanijoje. Šiam reikalui britų ir lietuvių labdaros organizacija Tiltas Trust skyrė ypatingą dėmesį, paramą ir padrąsinimą.

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Lietuvos pranciškonams detaliuoju planu suformavo 2,3 ha sklypą šiaurinėje miesto dalyje prie Klaipėdos universitetinės ligoninės ir leido pagal panaudą juo naudotis 99 m. Ketinama pastatyti informacijos ir paramos centrą vėžiu sergantiems žmonėms bei jų artimiesiems. Čia turėtų iškilti koplyčia, brolių pranciškonų gyvenamosios patalpos.

2008 m. gegužės 11 d. pirmą kartą Klaipėdoje vyko akcija „Vilties bėgimas“, kurios tikslas – solidarumas su vėžiu sergančiaisiais bei visuomenės dėmesio atkreipimas į prastą šių ligonių padėtį.

„Vilties piligrimai“ yra Šv. Pranciškaus onkologijos centro bendruomenė, vienijanti vėžiu sergančiuosius ir jų artimuosius iš įvairių Žemaitijos miestų, siekiant kartu dalytis išgyvenimais, patirtimi ir viltimi. Nuo 2000 m. šimtai vėžio ligos ištiktų žmonių ir jų artimųjų naujai atrado savo būties prasmę, motyvaciją gyventi.

„Vilties piligrimų“ bendruomenės susitikimai vyksta Kretingos pranciškonų vienuolyne.

Nuo 2013 m. Onko centras bus perkeltas į Klaipėdą, kur statomas pastatas.

Jolanta Klietkutė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. KAVALIAUSKIENĖ, Dalia. Šv. Pranciškaus onkologijos centras Lietuvoje ieško rėmėjų. Iš Amerikos lietuvis [interaktyvus], [žiūrėta 2011 m. vasario 11 d.]. Prieiga per internetą: <http://alietuvis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1281:v-prancikaus-onkologijos-centras-lietuvoje-ieko-rmj&catid=36:vietos-inios&directory=55>.
 2. LUKOŠIŪTĖ, Sandra. Šv. Pranciškaus onkologijos centras stiebiasi į dangų. Iš Klaipėda, 2010, balandžio 29 [žiūrėta 2011 m. vasario 11 d.]. Prieiga per internetą: <http://klaipeda.diena.lt/dienrastis/miestas/sv-pranciskaus-onkologijos-centras-stiebiasi-i-dangu-275534>.
 3. VšĮ „Šv. Pranciškaus onkologijos centras“. Iš Mažesniųjų brolių ordinas Lietuvos pranciškonų šv. Kazimiero provincija [interaktyvus], [žiūrėta 2011 m. vasario 11 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.ofm.lt/node/29#V_____v._Pranci_kaus_onkologinis_centras_>
 4. Šv. Pranciškaus onkologijos centras. Iš Vilties bėgimas [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. vasario 11 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.viltiesbegimas.lt/index.php/v-prancikaus-onkologijso-centras/53-v-prancikaus-onkologijos-centras>.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai