Temos

Atnaujinta 2018-10-04

Kretingos rajono Salantų kultūros centras

Salantų kultūros namai įkurti 1947 m. Nuo 1958 m. įstaiga įsikūrė buvusioje žydų sinagogoje. 2004 m. birželio 1 d. kultūros namai reorganizuoti į Kretingos rajono Salantų kultūros centrą. Pastate įrengta 300 vietų žiūrovų salė, parodų salė, erdvi scena, kabinetai. Kultūros centre veikia 8 mėgėjų meno kolektyvai, 4 klubai, 1 būrelis. Aktyviai meno kolektyvuose dalyvauja apie 150 saviveiklininkų.

Nuo 2008 m. birželio mėn. Salantų kultūros centro direktorė – Stasė Preibienė.

Nuo 2010 m. prie Kultūros centro prijungti Kretingos rajono kultūros centro Juodupėnų ir Laivių filialai.

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • Sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros perimamumą.
 • Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, klubų, būrelių veiklą, rūpintis jų parengimu ir dalyvavimu vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose renginiuose.
 • Organizuoti kultūrinę, pramoginę, edukacinę veiklą.
 • Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą.
 • Rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu bei kultūriniu jų ugdymu.
 • Propaguoti profesionalųjį meną.

Tradiciniai Kretingos rajono Salantų kultūros centro renginiai: Trijų Karalių šventė, Užgavėnės, Joninės, Miesto šaškių ir šachmatų turnyras, klubo „Paveiziek“ kūrybos vakarai, Porcinkulės atlaidų ir Salantų miesto šventė, vasaros palydėtuvės, priešadventinė vakaronė, Atvelykio vakaronė, „Sidabrinių balsų“ atgarsiai, „Salantų pyrago“ šventė, Kultūros centro kolektyvų kūrybiniai vakarai, Kalėdiniai ir Naujamečiai renginiai.

Erika Kazlauskienė, 2010

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. Kretingos rajono Salantų kultūros centras [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono savivaldybė. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės administracija, [b. m.] [žiūrėta 2007 m. rugpjūčio 7 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretinga.lt/?q=node/353>.
 2. Kultūros centras [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono Salantų kultūros centras. Salantai: Kretingos rajono Salantų kultūros centras, 2010 [žiūrėta 2011 m. gruodžio 6 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.salantukc.lt/apie-mus/istorija>.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai