Temos

Atnaujinta 2022-08-30

Naujukų kaimas (išnykęs kaimas)

Naujukų kaimas yra šiaurės vakarinėje Kretingos rajono savivaldybės teritorijos dalyje, 3 km į rytus nuo Darbėnų, prie kelio Darbėnai–Vaineikiai, prie Dubupio upelio bei Šlaveitų miško.

XVIII a. pab.–XIX a. pr. plėšininėse šiaurinės Barkelių k. dalies bendro naudojimo žemėse susiformavo užusienis – vienkieminė naujakurių gyvenvietė. Susiformavo 2–3 vienkieminių sodybų nausėdija. Iš pradžių ji buvo vadinta Barkelių (Bartkelių) užusieniu, o nuo 1861 m. – Naujukais (Naujokais, t. y. naujakuriais). XX a. pradžioje Naujukai atsiskyrė nuo Barkelių ir tapo savarankišku kaimu.

1872 m. Naujukų užusienyje stovėjo 3 sodybos. 1902 m. gyveno 22 gyventojai, 1923 m. buvo 3 ūkiai, gyveno 22 valstiečiai.

Sodybos buvo tipinės Žemaitijos regionui žemdirbių sodybos, kurias sudarė troba (gyvenamasis namas), klėtis (svirnas), kūtės (tvartas su daržine po vienu stogu), jauja (kluonas), kai kuriose sodybose – žardai, ubladė. Kiekvienoje sodyboje stovėjo monumentalus kryžius ar koplytėlė su šventųjų skulptūromis.

Lietuvos žemės reformos metu išskirsčius kaimą į vienkieminius ūkius, Naujukų kaimo 3 sodybose tebeūkininkavo ūkininkai, o dar trijose įsikūrė trobelninkai. Kaimui priklausė apie 120 hektarų žemės.

1959 m. gyveno – 23, 1970 m. – 22, 1979 m. – 13 gyventojų. 1989 m. duomenimis, kaime gyventojų neliko – sovietmečiu kaimas sunyko, paskutines sodybas XX a. 9 dešimtmetyje sunaikino melioracija.

2021 m. duomenimis, Vinco Skersio sodybvietėje kūrėsi kretingiškis tautodailininkas Gediminas Staškauskas.

Parengė Rita Vaitkienė, 2022

  1. Barkeliai ir Naujukai. Kanarskas, Julius. Iš Kretingos muziejus [interaktyvus]. [Atnaujinta 2019-06-25], [žiūrėta 2021-09-21]. Prieiga per internetą: <http://www.kretingosmuziejus.lt/naujienos/barkeliai-ir-naujukai>.
  2. Naujukai (Kretinga). Iš Vikipedija: Laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. [Atnaujinta 2021-08-19]. [b. v.], [b. d.], [žiūrėta 2022 rugpjūčio 24]. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/Naujukai_(Kretinga)>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai