Temos

Atnaujinta 2018-10-19

Kretingos dvaro bravoras-spirito varykla

Kretingos dvaro bravoras-spirito varykla yra Padvarių k., Salantų g. 3.

Spirito varykla – XVIII a. pab. statytas prūsiško mūro akmeninis pastatas, kurio architektūrinių formų kompozicijoje ryški stilinės architektūros įtaka. Beveik kvadratinio plano, 14,9 x 14,77 x 6,0 m, kompaktiško tūrio. Iš dviejų pusių sienos užpiltos žemių pylimu. Apatinėje dalyje yra rūsiai, viršuje po XX a. pirmosios pusės rekonstrukcijos įrengtos pastogės patalpos.

1771 m. Kretingos valsčiaus inventoriuje minima, kad visi dvaro sodybos pastatai mediniai, dengti šiaudais, tik dešiniajame Dupulčio krante baigiamas įrengti akmenų mūro bravoras su čerpėmis dengtu stogu. Jame veikė spirito varykla, buvo kamara miltams saugoti, kambariai degtinei destiliuoti, salyklui džiovinti ir raugti, alui daryti, buvo dvaro rūsiai. Vienas kambarys skirtas degtindariui, pastato gale įrengtas svirnas.

Bravore pagaminta degtine buvo prekiaujama Kretingos miesto bei valsčiaus smuklėse ir priešais dvarą stovėjusioje senoje medinėje, šiaudais dengtoje karčemoje, prie kurios 1771 m. rudenį buvo baigta statyti nauja medinė, čerpėmis dengta karčema.

Bravoro gamybos atliekomis buvo penimos kiaulės, kurioms laikyti šalia bravoro stovėjo mažas tvartelis.

Spirito varykla vėliau buvo paversta gėrimų saugykla ir sandėliu. Pastatas restauruotas 1988 m. Jame veikė alaus baras „Žaliasis krioklys“.

Ateityje, gavus finansavimą, numatoma rūsyje įrengti bravoro istorijos ekspoziciją, pirmajame aukšte – konferencijų salę.

Kretingos dvaro spirito varykla 1997 m. įrašyta į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, 2005 m. pripažinta valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 22507. Priklauso Kretingos dvaro sodybos kompleksui.

Jolanta Klietkutė, 2014

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Kretingos dvaras. Iš Kretingos pranciškonai [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos pranciškonai, 2014 [žiūrėta 2014 m. sausio 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://old.kretingospranciskonai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=14:kretingos-dvaras&catid=19:kretingos-istorija&Itemid=70>.
  2. KANARSKAS, Julius. Kretingos dvaro sodyba. Švyturys, 1992, rugsėjo 23, p. 3.
  3. KANARSKAS, Julius. Kretingos Tiškevičių dvaro sodyba XX a. antroje pusėje. Iš Palanga Lietuvos istorijos ir kultūros raidoje: gintaras, parkas, muziejus [interaktyvus], [b. v.]: Lietuvos dailės muziejus, 2010 [žiūrėta 2014 m. vasario 3 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.pgm.lt/istorija/kret_dvar_20a.htm>.
  4. Senasis Kretingos dvaro parkas – gyvoji istorija. Sudarė Vida Kanapkienė, Jurgita Paulauskienė, Roma Luotienė. Klaipėda: Druka, 2012, p. 13. ISBN 978-609-404-123-5. Prieiga per internetą: <http://www.muziejuedukacija.lt/upload/183/upload_file/2012_Knyga_Senasis_Kretingos_dvaro_parkas_gyvoji_istorija_turinys.pdf>.
  5. Spirito varyklaIš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2014 m. sausio 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=22507>.
  6. Užduočių sąsiuvinis. Kretingos dvaro sodybos istorija. Sud. Inga Idaitė, Giedra Benetienė. Kretingos muziejus, 2012, p. 7. ISBN 978-609-404-125-9. Prieiga per internetą: <http://www.muziejuedukacija.lt/upload/183/upload_file/2012_Uzduociu_sasiuvinis_Kretingos_dvaro_sodybos_istorija.pdf>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai