Temos

Atnaujinta 2018-12-12

Grūšlaukės k. kapinės

1806 m. atokiau Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko bažnyčios šventoriaus jau buvo įsteigtos kapinės. 1826 m. apjuostos akmenų tvora. Kapinių vartai vaizduoja Paskutinį teismą. Yra daug originalių kryžių. 1830 m. iš šventoriaus perkelta XVIII a. medinė koplyčia, kurioje yra įdomi 1749 m. augalinio motyvo ornamentų sieninė tapyba. Duris gamino Antanas Klanius-Klanevičius; jo palaikai ilsisi šalia koplyčios.

Grūšlaukės kapinėse palaidoti: A. Klaniaus-Klanevičiaus mokinys, žymus žemaičių dievdirbys Juozapas Paulauskas (1860–1945), skulptorius Antanas Mončys (1921–1993) ir jo tėvai. Kapinėse ilsisi 2006 m. mirusio Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Kretingos kuopos vado, Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio, Lietuvos šaulių sąjungos garbės šaulio, politinio kalinio ir tremtinio, atsargos leitenanto Kazimiero Kontrimo-Montės palaikai.

1999 m. gegužės 16 d. atidengti kryžius ir paminklinė plokštė 1944–1965 m. žuvusių Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanų, kilusių iš Grūšlaukės apylinkių, atminimui. Kryžiaus aut. Adolfas Kontrimas.

Jolanta Klietkutė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, rugsėjo 5, p. 3.
  2. KVIKLYS, Bronius. Mūsų Lietuva. Lietuvių enciklopedijos leidykla. Vilnius: Mintis, 1991, t. 4, p. 292–293.
  3. MISIUS, Kazys; ir  ŠINKŪNAS, Romualdas. Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 374.
  4. MISIUS, Kazys. Iš Salantų bažnyčios ir parapijos istorijos. Iš Salantų bažnyčia: istorija, meno vertybės ir žmonės. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 64–65. ISBN 978-447-016-5.
  5. SEMAŠKA, Algimantas. Grūšlaukė. Iš Pasižvalgymai po Lietuvą. Vilnius: Algimantas: VšĮ „Tėviškės trauka“, [2002], p. 248.
  6. TRIMONIENĖ, R. Paminklai: Kretingos rajono savivaldybė. Iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijų tyrimo centras [interaktyvus] [b. v.] Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras [b. d.] [žiūrėta 2013 m. spalio 14 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Kretinga_paminklai.htm>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai