Temos

Atnaujinta 2018-12-04

Kretingos r. Salantų lopšelis-darželis „Rasa“

Vizija. Moderni demokratijos principais besivadovaujanti, į bendražmogiškas vertybes orientuota, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį ir dvasinį paveldą įstaiga, siekianti padėti neįgaliam vaikui integruotis į sveikų vaikų būrį.

Misija. Ugdymo įstaiga, aktyvi ir atvira kaitai, organizuojanti visuotinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, atliepianti pagrindines švietimo nuostatas, individualius ikimokyklinės įstaigos tikslus ir vaikų bei tėvų poreikius. Sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, laiduojančias psichinį, fizinį vaiko saugumą, asmenybės raidą, formuoja sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius. Teikia specialią pedagoginę pagalbą kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turintiems vaikams. Darželis plečia bendradarbiavimo erdvę mikrorajone, rajone, organizuodamas kultūrinius, edukacinius renginius.

Pirmasis Salantų miesto vaikų darželis įsikūrė 1951 m. lapkričio 1 d. Palangos Juzės g. Darželį lankė 12 vaikų. Vaikų skaičius išaugo iki 50. Jie vienoje grupėje nebesutilpo, todėl 1966 m. įkuriama antra ikimokyklinė įstaiga – lopšelis labai mažiems vaikams. 1976 m. ikimokyklinėms įstaigoms suteikiami vardai: pirmajam „Rasos“, antrajam – „Pušelės“. Vėliau abiejose įstaigose atsirado po 2 grupes: lopšelio ir darželio. „Pušelės“ darželyje dažnai keitėsi vadovai. Įstaigai pradėjo vadovauti Laima Meškienė, po jos N. Bumbliauskienė, B. Stuopelytė, D. Sungailienė.

1983 m. Salantuose, Laivių g., pastatomas naujas lopšelis-darželis. Jam suteikiamas „Rasos“ vardas. Nuo 1996 m. veikia grupė vaikams su kalbos sutrikimais ir kompleksinėmis negalėmis. Lopšelis-darželis dirba pagal „Vėrinėlio“ programą.

Vadovai: Danutė Kalvienė (nuo 1951 m.), po jos penkerius metus vadovavo Anastazija Tautavičienė, trejus metus – Anelė Jablonskienė, Eugenija Grigaitienė (1960–1980 m.). Dabar vadovauja Adelė Pociuvienė.

Birutė Naujokaitienė; ir Jurgita Bružienė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Kretingos rajono Salantų lopšelio-darželio „Rasa“ 2009–2010 m. m. veiklos aprašas. Iš Kretingos rajono Salantų lopšelis-darželis „Rasa“:  Veikla: Veiklos aprašas [interaktyvus]. [Salantai]: Kretingos rajono Salantų lopšelio-darželio „Rasa“, 2010 [žiūrėta2010 m. birželio 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.rasa.kretinga.lm.lt/images/stories/09-10veiklos_aprasas.doc>.
  2. Kretingos rajono Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos rajono Salantų lopšelis-darželis „Rasa“, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.rasa.kretinga.lm.lt/index.php>.
  3. Vaikų darželiui Lietuvoje – 150: Lietuviškam vaikų darželiui – 100 [brošiūra]. Kretinga, 1998.
  4. SEMENAVIČIENĖ, Adelė. Svečiuose pas Salantų lopšelio-darželio „Rasa“ pedagoges. Švyturys, 2001, sausio 31, p. 5.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai