Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Kretingos r. Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla

Vizija:

 • tapti modernia pagrindine mokykla, kurioje dirbtų kvalifikuoti pedagogai, kartu su mokinių tėvais siekiantys paruošti vaiką gyvenimui;
 • ugdyti savarankišką atsakingą, kūrybišką asmenybę, gebančią plėtoti savo pažinimo galias, kūrybingai naudoti žinių visumą;
 • fiksuoti, saugoti, puoselėti ir perduoti ateinančioms kartoms tautos istorijos faktus, tradicijas, kultūrą.

Misija. Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla – savarankiška, demokratiškai organizuota, humanizmo principais ir bendrosiomis žmogaus vertybėmis savo gyvenimą grindžianti vaikų ir jaunimo ugdymo įstaiga, teikianti priešmokyklinio ugdymo paslaugas, bendrąjį pradinį ir pagrindinį išsilavinimą bei gebėjimą integruotis įvairių gebėjimų vaikams, sudaranti sąlygas mokiniams pagal poreikius ir galimybes pasirinkti papildomo ugdymo veiklos sritį, telkianti mokyklos ir kaimo bendruomenę kultūrinių ir etninių tradicijų puoselėjimui.

Nuo 1919 m. Jokūbavo k. mokykla veikė įsikūrusi Rudžio kalvėje. Vėliau kilnojosi iš pastato į patatą, kol 1934 m. Suktinių k. buvo pastatyta dviaukštė pradinė mokykla. Šios mokyklos statyba rūpinosi mokyklos vedėjas P. Bortkevičius. 1944 m. mokykla sudegė. 1949 m. mokyla įsikūrė buvusioje Beniušio kepykloje-parduotuvėje, prie kurios vėliau pristatyta dabartinė mokykla. 1953 m. mokykla tapo septynmetė. Iki 1963 m. mokykla glausdavosi privačiose patalpose. 1963 m. buvo pastatyta nauja aštuonmetė mokykla. 1974 m. įvedus direktoriaus pavaduotojo ugdymui etatą, į šias pareigas priimtas A. Laukineitis, kuris dirbo iki 1994 m.

1984 m. pastatytas naujas mokyklos priestatas su sporto sale, valgykla, katiline, medžio ir metalo dirbtuvėmis, atnaujintas sporto aikštynas, pastatytas devynių butų namas ir ūkinis pastatas mokytojams ir mokyklos darbuotojams. 1986–1989 m. mokykla buvo nepilna vidurinė, 1989–1993 m. – devynmetė, nuo 1993 – pagrindinė. Nuo 1999 m. mokykla – dešimtmetė (pagrindinė).

1991 m. mokyklai suteiktas prezidento Aleksandro Stulginskio vardas.

Vadovai: P. Bortkevičius (1934–1941 m.), vėliau – J. Petrauskas, A. Baužys (iki 1963 m.), F. Lukauskas (1951–1967 m.), I. Keblys (1967–1994 m.),  L. Šiškienė (nuo 1994 m.).

Birutė Naujokaitienė; ir Jurgita Bružienė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla: Iš mokyklos istorijos. Iš Jokūbavo kaimo bendruomenė: Mokykla [interaktyvus]. [Jokūbavas]: Jokūbavo kaimo bendruomenė, 2003–2010 [žiūrėta 2010 m. liepos 1 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.jokubavas.lt/?ses=1002494001&ln=1&pg=18>.
 2. Kretingos r. Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinės mokyklos veiklos aprašas. Iš Ketingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla  [interaktyvus]. [Jokūbavas]: Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinė mokykla, 2010 [žiūrėta 2013 m. gruodžio 2 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.astulginskis.kretinga.lm.lt/wp-files/documents/mokyklos-veiklos-aprasas.pdf>.
 3. SKRIPKAUSKAS, Juozas. Aidės skambučiai. Pajūrio naujienos, 1994, lapkričio 11, p. 5.
 4. STONKUVIENĖ, Laima. 90 – mečio istoriją papasakojo… pati mokykla. Švyturys, 2009, lapkričio 25 d., p. 6, 12.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai