Temos

Atnaujinta 2018-10-04

Dauginčių piliakalnis I

Dauginčių piliakalnis I, vad. Pilale, Pilimi, yra Kretingos r. sav. teritorijoje, Dauginčių k., Minijos kair. krante.

Piliakalnis įrengtas Minijos ir Slinkupio santakos aukštumoje. Jo šlaitai statūs, iki 20 m aukščio. Aikštelė beveik keturkampė, 45×45 m dydžio. Joje aptikta kultūrinio sluoksnio pėdsakų. Vakarų pusėje nuo aukštumos ją skyrė apie 45 m ilgio pylimas ir griovys, kurie ariant nuardyti.

Piliakalnio žvalgomuosius archeologinius tyrimus 1966 m. atliko Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institutas (vadovas Alfonsas Tautavičius), 1982 m. – Mokslinė metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba (vadovas Romas Olišauskas), 1992 m. – Lietuvos kultūros paveldo mokslinis centras (vadovas Vilnius Morkūnas).

Piliakalnis datuojamas I tūkst. pab. – II tūkst. pr. Ant jo tais laikais stovėjo medinė pilaitė.

Lina Buikienė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Dauginčių piliakalnis. Iš Vikipedija: laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. [b. v.]: [b. l.], 2010 [žiūrėta 2011 m. balandžio 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://lt.wikipedia.org/wiki/Daugin%C4%8Di%C5%B3_piliakalnis>.
  2. KANARSKAS, Julius. Kartenos apylinkių proistorė. Iš Lietuvos lokaliniai tyrimai: archeologija. Vilnius: Versmė, 2006, t. 1(2), p. 194-220. ISSN 1822-4857.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai