Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla

Vizija. Atvira, demokratiška, saugi, etnokultūrinį paveldą, tautos ir mokyklos tradicijas sauganti ir puoselėjanti, kokybiškas edukacines paslaugas teikianti įstaiga.

Misija. Teikti kokybiškas priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo paslaugas; kurti saugią aplinką; išsaugoti etnokultūrinį paveldą, tautos ir mokyklos tradicijas; plėtoti pedagoginį tėvų švietimą; glaudžiai bendradarbiauti su kitomis mokyklomis ir institucijomis; ugdyti kritiškai mąstančią, mokymosi motyvaciją turinčią, savarankišką, atvirą naujovėms, komunikacinių ir informacinių gebėjimų turinčią asmenybę.

Mokykla gyvuoja nuo 1904 m. Tada Kūlupėnuose buvo įsteigta pradinė mokykla, kuri gyvavo iki 1949 m. Yra žinoma, kad 1946 m. veikė keturios klasės. Mokėsi apie 70 mokinių ir dirbo 2 mokytojai. Nuo 1949 m. mokykla perorganizuota į septynmetę. Ji veikė iki 1961 m. 1961–1977 m. Kūlupėnuose buvo aštuonmetė mokykla. 1977 m. apylinkės centre duris atvėrė nauja mūrinė mokykla, kuri 1995 m. tapo pagrindine. 1998 m. rugsėjo 1 d. jai suteiktas žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus vardas. 1999 m. mokykla tapo dešimtmete. 2000 m. pavasarį Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinėje mokykloje išleidžiama pirmoji dešimtokų laida.

2003–2004 m. renuovuotas mokyklos pastatas. 2010 m. mokykloje atidaryta ikimokyklinio ugdymo grupė. 2013 m. įkurta dar viena lopšelio-darželio grupė.

Mokyklos vadovai: Regina Kiauleikienė (1973–1995 m.), Juozas Mažeika (1995–2003 m.), Vidas Kelpša (nuo 2005 m.).

Birutė Naujokaitienė; ir Jurgita Bružienė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. JOMANTAITĖ, Diana. Ugdomi ir patys mažiausieji kūlupėniškiai [interaktyvus]. Iš Pajūrio naujienos, 2010 spalio 5 d. [žiūrėta 2013 m.  lapkričio 19 d. Prieiga per internetą: <
  2. http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=5761>
  3. Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla [interaktyvus]. Kūlupėnai: Kretingos r. Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė mokykla, 2010 [žiūrėta 2010 m. liepos 1 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.valancius.kretinga.lm.lt/index.php>.
  4. Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos 2007–2013 m. strateginis veiklos planas. Iš Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla [interaktyvus]. Kūlupėnai: Kretingos r. Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė mokykla, 2010 [žiūrėta 2013 m. gruodžio 5 d.]. Prieiga per internetą: <
  5. http://www.valancius.kretinga.lm.lt/index.php/veikla/planavimo-dokumentai>.
  6. RAPALIS, Aurimas. Dar viena darželio grupė – viltis kaimui [interaktyvus]. Iš Pajūrio naujienos, 2013 spalio 29 d. [žiūrėta 2013 m. lapkričio 25 d.]. Prieiga per internetą:<http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=10238>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai