Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Nausėdų kaimas

Nausėdų kaimas nuo XIX a. buvo Auksūdžio, o nepriklausomybės metais – Nausėdų seniūnijos centras. 1846 m. Nausėduose gyveno 23 šeimos. 1870 m. kaimą sudarė Nausėdų gyvenvietė ir Kiaupiškių, Maloniškių, Pirkulių bei Ežkepių kaimai, kurių 146 valstiečiai dirbo grafo J. Tiškevičiaus laukuose.

1923 m. kaime buvo 33 ūkiai ir 208 gyv., o 1959 m. – 221. 1989 m. nausėdiškiai senojoje kaimo kryžkelėje atstatė pokario metais nugriautus ornamentuotą kryžių su 2 kryžmomis ir kryžių su koplytėle.

Nausėduose tarpukariu buvo atidaryta Ežkepių pradžios mokykla. Jos vedėju 1930 m. buvo Juozas Asiukaitis. Vėliau čia mokytojavo J. Kontrauskas, įkūręs Ežkepiuose 1937 m. Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ skyrių.

Kaimo apylinkėse veikė partizanai. Čia žuvo Kardo rinktinės vadas Juozas Paulauskas-Dalius, štabo viršininkas Kazimieras Martinkus-Saga, Salantų kuopos būrio vadas Vytautas Zaleckas-Vaivoras, partizanai Justinas Rimkus-Ąžuolas ir Leonora Viluckytė-Širšynė.

Nausėdai yra seniūnaitijos centras. Čia veikia 2 kaimo bendruomenės: „Darbos vingis“ (pirmininkė Irena Gricienė) ir „Nausėdų bendruomenės centras“ (pirmininkas Antanas Juškėnas), eksploatuojamas žvyro-smėlio karjeras, statoma vėjo jėgainė.

2001 m. gyv. surašymo metu kaime gyveno 134 žmonės.

Asta Kupšytė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. JOMANTAITĖ, Diana. Bendras rūpestis suvienijo abi Nausėdų bendruomenes. Pajūrio naujienos, 2010, vasario 23, p. 3.
  2. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, rugpjūčio 19, p. 3.
  3. Kretingos rajono savivaldybės gyventojai kaimo gyvenamosiose vietovėse ir jų instituciniai požymiai. Iš Klaipėdos apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas, 2003 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 17 d.], p. 40–41. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/Klaipedos_apskritis.pdf>. ISBN 9986-589-88-6.
  4. VENCKUVIENĖ, Audra. Nausėdų kaime – dvi bendruomenės. Pajūrio naujienos, 2008, gruodžio 9, p. 5.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai