Temos

Atnaujinta 2018-10-04

Kretingos rajono kultūros centras

Kretingos apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto kultūros namai (DŽDTV) buvo įsteigti 1945 m. Per daugelį metų keitėsi įstaigos pavadinimai, buveinė. Nuo 1972 m. Kretingos rajono kultūros centras veikia J. Pabrėžos gatvėje Nr. 1 pastatytuose rūmuose.

Kultūros centras įsikūręs 3255 kv. m ploto pastate, turi 4 sales: didžioji (500 vietų) salė su scena, teatro-studijos „Atžalynas“ salė (50 vietų) su scena, parodų salė (173 kv. m) ir šokių salė (339 kv. m).

Kretingos rajono kultūros centras turi 16 filialų, kurie įsikūrę rajono miesteliuose ir didesniuose kaimuose. Centre ir jo filialuose dirba per 100 darbuotojų, iš jų 64 kultūros specialistai (50 proc. darbuotojų įgiję aukštąjį išsilavinimą), vadovauja 100 mėgėjų meno kolektyvų, studijų ir būrelių, kuriuos lanko 1100 dalyvių.

1982–2009 m. Kultūros centrui vadovavo Konstancija Macienė. 2010–2011 m. direktorius – Tomas Ambrozaitis. Nuo 2011 m. – direktorius Pranas Razmus.

Kretingos r. kultūros centro pagrindinės veiklos kryptys:

  • Sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti kultūros tradicijas, papročius.
  • Rūpintis kultūrinių poreikių tenkinimu, skatinti mėgėjų meno kolektyvų, būrelių veiklą.
  • Remti kultūrinių procesų plėtotę pavaldžiuose filialuose.
  • Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus, tarptautinius, respublikinius, regioninius ir rajoninius renginius, koncertines programas.
  • Sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai.

Kretingos r. kultūros centro organizuojamos tradicinės šventės:

Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis – kūrybinė laboratorija „Atžalyno scena“ (nuo 1979 m.), Respublikinis lygių balsų chorų festivalis „Aš atdarysiu dainų skrynelę” (nuo 1986 m.), teatrinio meno festivalis „Kaukutis“ (nuo 1991 m.), Respublikinė liaudiškų kapelų šventė „Grok, žemaiti!“ (nuo 1992 m.), tradicinė komedijų šventė „Vėinė joukā“ (nuo 1993 m.), Rajono liaudiškų kapelų šventė „Kretingėškė polka“ (nuo 1996 m.), regiono folkloro šventė „Padainioukem po lėipuom“ (nuo 1997 m.), regioninė tautinių šokių šventė „Gintarinė klumpė  (nuo 2000 m.), meno akcija „Kita erdvė [3°]. Vakarų krantas“ (nuo 2000 m.), romansų atlikėjų šventė „Suskinsiu aš…“ (nuo 2003 m.).

Erika Kazlauskienė, 2010

 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Kretingos rajono kultūros centro istorija [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono kultūros centras. Kretinga: Kretingos rajono kultūros centras, 2010 [žiūrėta 2011 m. gruodžio 6 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretingarkc.lt/veikla/istorija>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai