Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Želvių kaimas

Želvių vienkieminis kaimas susiformavo XVII a. Palangos dvarui priklausančių miškingų žemių pakraštyje prie Darbos upelio. 1779 m. jame buvo 5 prievolininkų sodybos.

XIX a. antrojoje pusėje kaimas panaikintas, o jo žemėje įkurtas Palangos dvaro ūkinis padalinys – Želvių palivarkas, kuriame 1923 m. buvo 2 kiemai ir 64 gyv. Lietuvos žemės reformos metu palivarkas išparceliuotas ir 1927 m. pavadintas Želvių kaimu. Iki 1950 m. kaimas priklausė Palangos valsčiui.

2001 m. gyv. surašymo metu Želvių kaime gyveno 28 žmonės.

Asta Kupšytė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, liepos 25, p. 3.
  2. Kretingos rajono savivaldybės gyventojai kaimo gyvenamosiose vietovėse ir jų instituciniai požymiai. Iš Klaipėdos apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas, 2003 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 17 d.], p. 40–41. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/Klaipedos_apskritis.pdf>. ISBN 9986-589-88-6.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai