Temos

Atnaujinta 2018-12-11

Kurmaičių k. I senosios kapinės (Markapiai)

Kurmaičių pirmosios senosios kapinės, vad. Markapiais, yra Kretingos r. sav. teritorijoje, Kurmaičių k. rytinėje dalyje, 0,75 km į šiaurės rytus nuo kaimo kryžkelės. Įrengtos vidury ariamų laukų esančiose dvejose kalvelėse ir tarp jų esančioje dauboje.

Kapinaitės ovalo formos, apaugusios pavieniais dideliais medžiais. Datuojamos XVI–XIX a.

Istorinę vertę turinčiose kapinaitėse (plotas – 0,06 ha) palaidoti Kurmaičių k. gyventojai. Daug kurmaitiškių čia atgulė 1709-1711 m. siautusios maro epidemijos metu. Todėl kapinės pavadintos Markapiais. Šios baisios ligos aukoms atminti, nuo seno kapinėse stovėjo 3 aukšti ąžuoliniai kryžiai, o prieš juos – medinė koplytėlė su Švč. Mergelės Marijos skulptūra. Pokario metais kryžiai sunyko ir nugriuvo. XX a. 7 dešimtmetyje nugriauta ir koplytėlė.

Kad maro epidemija neplistų, kapeliai buvo aptverti iš stambių lauko akmenų sukrauta tvora-pylimu, kurią 1959 m. Kretingos plentų valdybos akmenskaldžiai suskaldė ir išvežė kelių remontui.

Kapines, kaip kultūros paminklą, 1936 m. išaiškino Kretingos muziejaus darbuotojai. 1959 m. jas žvalgė ir surašė Kretingos muziejaus darbuotojas J. Mickevičius. 1993 m. kapines žvalgė ir aprašė Kretingos muziejaus darbuotojas J. Kanarskas.

Paskelbtos Lietuvos Respublikos kultūros vertybe 1998 m. balandžio 21 d.

Lina Buikienė, 2010

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Kurmaičių gyvenvietė [mašinraštis]. Kretinga, 1993. Kretingos muziejaus archyvas, 30 lap.
  2. KANARSKAS, Julius. Senosios kapinės. Iš Kretingos Pranciškonai [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, [b. m] [žiūrėta 2015 m. gruodžio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://old.kretingospranciskonai.lt/indexe191.html?option=com_content&view=article&id=115:senosios-kapins&catid=33:sakralinis-kultros-paveldas&Itemid=71>.
  3. Kurmaičių istorija – ateičiai [elektroninis išteklius]. Parengė Rimanta Žilinskienė. Kurmaičiai: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2007, 1 elektroninis optinis diskas.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai