Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Žynelių kaimas

Žynelių kaimas atsirado XVIII a. Laukžemės dvarui priklausančių Sūdėnų kaimo žemių rytinėje dalyje. Nuo Sūdėnų atsiskyrė ir savarankišku kaimu tapo XIX a., kai jų žemę įsigijo ir prie Senosios Įpilties palivarko valdų prisijungė grafai Pliateriai. 1870 m. grafų laukuose dirbo 131 valstietis.

1912 m. kilus gaisrui sudegė 4 ūkininkų sodybos. 1923 m. kaime buvo 14 ūkių ir 109 gyv. Vykdant žemės reformą, buvęs Žynelių palivarkas panaikintas, o jo žemės priskirtos kaimo ūkininkams.

2001 m. gyv. surašymo metu kaime gyveno 10 žmonių.

Asta Kupšytė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, rugpjūčio 1, p. 3.
  2. Kretingos rajono savivaldybės gyventojai kaimo gyvenamosiose vietovėse ir jų instituciniai požymiai. Iš Klaipėdos apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas, 2003 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 17 d.], p. 40–41. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/Klaipedos_apskritis.pdf>. ISBN 9986-589-88-6.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai