Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Paminklinė kompozicija Darbėnų valsčiaus NKVD-MVD-MGB poskyrio pastate nužudytiems gyventojams atminti

Paminklinė kompozicija – monumentalus kryžius ir paminklinės plokštės – šioje vietoje užkastiems 1945–1953 m. Darbėnų valsčiuje žuvusiems Žemaičių apygardos „Kardo“ rinktinės partizanams, NKVDMVDMGB Darbėnų valsčiaus poskyrio pastate nužudytiems kovotojams už Lietuvos laisvę, 1945–1965 m. Darbėnų valsčiuje kovojusiems ir žuvusiems „Kardo“ rinktinės partizanams bei Darbėnų valsčiaus tremtiniams atminti Turgaus a. 4, Darbėnų mstl., Kretingos r., buvusio NKVDMVDMGB Darbėnų poskyrio pastato kieme.

Paminklinės plokštės įrengtos 1992 m., projekto autorė dailininkė Rita Gorodeckienė. Kryžius pastatytas ir atidengtas 2000 m. spalio 1 d., jo autorius Lietuvos partizanas Adolfas Kontrimas. Paminklinė kompozicija perstatyta 2006 m., architektas Alfredas Gytis Tiškus.

Memorialinės kompozicijos centre stovi monumentalus medinis kryžius, kurį ratu juosia trys paminklinės akmenų mūro plokštės. Ant jų memorialinės metalinės lentelės su užrašais: 1. „ŠIAME NAME 1944–1950 M. BUVO KGB IR MILICIJOS BŪSTINĖ. ČIA BUVO RUOŠIAMOS BAUDŽIAMOSIOS AKCIJOS, PASMERKIAMI ŽMONĖS TREMČIAI IR ŽŪČIAI“; 2. „ČIA BUVO NUKANKINTI IR ŽUVO JUOZAS JONUŠAS, ADOMAS VAIČEKAUSKAS, ADOLFAS ALMINAS, ALEKSAS JONKUS IR KANKINIAI, KURIŲ VARDŲ DAR NEŽINOME. MES LENKIAME GALVAS PRIEŠ JŪSŲ KANČIAS“; 3. „KAS DARO NETEISYBĘ, SUSILAUKS BAUSMĖS UŽ SAVO NETEISUMĄ IR NEBUS ŽIŪRIMA ASMENS. IŠ APAŠTALO PAULIAUS LAIŠKO KOLOSIEČIAMS. KOL. 11-25“.

Prie kryžiaus pritvirtinta memorialinė lentelė su įrašu: „ŽUVĘ UŽ LIETUVOS LAISVĘ 64 PARTIZANAI 1944–1953“.

2005 m. privatizavus buvusį NKVDMVDMGB pastatą, sklypas padalintas į dvi dalis: pietrytiniame gale esanti laidojimo vieta perduota Kretingos rajono savivaldybės administracijos Darbėnų seniūnijai, o MGB poskyrio pastatas ir šalia jo buvusi atminimo vieta tapo privačia valda. Todėl 2006 m. Kretingos rajono savivaldybės sprendimu atminimo vieta buvo iškeldinta iš privačios valdos ir perkelta į seniūnijai priklausantį laidojimo vietos sklypą, įrengtą prie monumentalaus kryžiaus.

Atminimo vieta patenka į valstybės saugomą regioninio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objekto – pastato, kuriame buvo kalinami ir kankinami kovotojai už Lietuvos laisvę (unikalus objekto kodas: 22435), – teritoriją.

Parengė Jurgita Bružienė, 2017

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. KANARSKAS, Julius. Kretingiškiai kovose dėl Lietuvos valstybingumo. Klaipėda: „Eglės“ leidykla, 2016, 288 p. ISBN 978-609-432-100-9.
 2. KANARSKAS, Julius. Rezistentų kapų paieškas Darbėnų ligoninės kieme pabaigus. Švyturys, 1998, lapkričio 7, p. 3.
 3. Paminklai. Iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras [interaktyvus]. [Vilnius]: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2009 [žiūrėta 2014 m. vasario 17 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.genocid.lt/Statiniai_Vietos/Pastatai/Kretinga_paminklai.htm>.
 4. Paminklai: Kretingos rajono savivaldybė. Iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras[interaktyvus]. [Vilnius], [b. m.] [žiūrėta 2017 m. birželio 22 d.]. Prieiga per internetą: <http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Kretinga_paminklai.htm>.
 5. Partizanų atminimo vieta NKVD-MGB Darbėnų poskyrio kieme. Iš LIMIS: Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema [interaktyvus]. [Vilnius]: Lietuvos dailės muziejus, 2006-09-24 [žiūrėta 2017 m. birželio 22 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/124775447?s_id=nxRwlU1J3V6N8AYS&s_ind=65&valuable_type=EKSPONATAS>.
 6. PastatasIš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2014 m. vasario 14 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=22435>.
 7. PAULIKIENĖ, Danutė. Dailės paveldas. Darbėnų apylinkės architektūriniai, archeologiniai ir gamtos paminklai. Darbėnai, 2007, p. 14–16. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt/media/public/dokumentai/pdf/krastotyra_darbenu_apylinkes_architekturiniai_archeoliginiai_gamtos_paminklai.pdf>.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai