Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Bernardinų vienuolyno ūkinis pastatas

Bernardinų vienuolyno ūkinis pastatas stovi į r. nuo Pranciškonų gimnazijos, J. Pabrėžos g. Nr. 4, dešinėje gatvės pusėje, ties gatvės susikirtimu su pėsčiųjų taku, vedančiu nuo Kretingos rajono kultūros centro link Rotušės aikštės. Pilnas pavadinimas: Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių komplekso ūkinis pastatas.

Pastatas mūrinis, ištęsto stačiakampio plano (šiaurės vakarų–pietryčių kryptimi), vieno aukšto su rūsiu š. dalyje ir pastoge. Pamatai akmens mūro, sienos skaldytų akmenų mūro, durų ir langų apvadai bei kitos architektūrinės detalės – degtų plytų mūro. Langų ir durų angos stačiakampės. Stogas trišlaitis, gegninės konstrukcijos, perdangos medinės-sijinės, sąramos virš angų – raudonų plytų mūro. Stogo forma pusiauvalminė, du stačiakampiai stoglangiai pv. stogo šlaite. Pastato šv. dalyje buvo akmenų mūro rūsys su šulinio šachta.

Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis – ūkinė: vienuolyno svirnas su rūsiu pienui laikyti, minimas 1865–1895 m. vienuolyno pagalbinių-ūkinių pastatų aprašymuose. Ūkinis pastatas (dar vadinamas svirnu) buvo beveik trečdaliu ilgesnis pietryčių kryptimi. Pietrytinė dalis buvo žemesnė, mūrinė, su šlaitiniu stogu. Manoma, kad naujasis pastatas buvo pristatytas prie senesnio, XVIII a. pab. – XIX a. pr. mūryto, žemesnio ir trumpesnio ūkinio pastato. Čia buvo laikomos vienuolyno grūdų ir maisto atsargos, šiaurės vakarų gale įrengtose rūsio patalpose buvo saugomi greitai gendantys, daugiausia – pieno, produktai, rūsio šulinyje laikomas pienas.

1941 m. gaisro metu sudegus kitiems vienuolyno ūkiniams pastatams, šis pastatas nukentėjo mažiausiai, tad pranciškonai didžiąją svirno dalį pritaikė tvarto funkcijai, pagal pirminę paskirtį naudojo tik rūsį. 1948 m. Katalikų bažnyčios nacionalizuojamų pastatų tarpe minimas mūrinis 365.16 m ploto tvartas, skiedromis dengtu stogu. Pastatą nacionalizavus, jis buvo perduotas Pranciškonų ordino gimnazijos patalpose įsikūrusiai Kretingos vidurinei mokyklai ir paverstas mokyklos dirbtuvėmis bei sandėliu.

Nuo XX a. 5–6 deš. jame veikė mokyklos dirbtuvės ir sandėlis. Statinį pritaikant kitoms funkcijoms esminių pastato fasadų ir planinės struktūros pakeitimų nebuvo daroma. Degto molio plytomis užmūrytos pirmines funkcijas praradusių durų angos, kurių vietoje įrengti langai arba išmūrytos aklinos sienos. Pakeista stogo danga bei konstrukcija: pusvalminis stogas pakeistas trišlaičiu. Patalpų ventiliavimui iš Kretingos dvaro oranžerijos atvežtas ir ant stogo sumontuotas mechaninis ventiliatorius, kuris saugotinas kaip istorinę ir technologinę vertę turintis pastato įrangos elementas. Rūsio patalpos su šuliniu pienui laikyti išliko beveik autentiškos. XX a. 9 deš. nugriauta seniausia, pietrytinė svirno dalis, pietrytinis galo fasadas užmūrytas baltomis silikatinėmis plytomis.

Ūkinis pastatas kartu su Pranciškonų gimnazija priklauso Mažesniųjų brolių (bernardinų) ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijai.

XX. a. pab. – XXI pr. tuometinio pranciškonų vadovo br. Astijaus Kungio leidimu Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba šiame pastate vykdė projektą „Meno dirbtuvės“.

Kurį laiką pastatas buvo naudojamas VšĮ „Anravita“ reikmėms, vėliau  vėl sugrąžintas Pranciškonų gimnazijai kaip sandėlis.

2009 m. pranciškonų vienuolyno gvardijono Benedikto Jurčio OFM leidimu Viešoji įstaiga Šv. Antano dienos centras ūkinį pastatą 25 metams išsinuomavo pagal panaudos sutartį.

Šv. Antano dienos centras šį pastatą atnaujina ir pritaiko naujai funkcijai – įrengti jame vaikų dienos centrą, labdaros valgyklą bei administracines patalpas. Padarytas pastato techninis projektas, gauti statybų, kultūros paveldo leidimai, atlikti archeologiniai tyrimai. Jau pakeista stogo danga, restauruotos sienos, iškastas ir praplėstas rūsys, jame įkurtos patalpos pritaikytos sandėliams, dušams, tualetui, sporto salei. Pirmajame aukšte įrengiamos patalpos valgyklai bei vaikų dienos centrui. Naujai suprojektuotoje palėpėje bus administracinės patalpos ir salė.

2005 m. Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių komplekso ūkinis pastatas paskelbtas valstybės saugomu kultūros paminklu. Unikalus objekto kodas: 27501.

Jolanta Klietkutė, 2015

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Statiniai. Iš Kretingos Pranciškonai [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, [b. m] [žiūrėta 2015 m. balandžio 13 d.]. Prieiga per internetą: <http://old.kretingospranciskonai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=114:statiniai&catid=33:sakralinis-kultros-paveldas&Itemid=71>.
  2. KANARSKAS, Julius. Ūkinis pastatas (27501, GEK386K7), J. Pabrėžos g. 4a, Kretinga. KMMA, 2009, f. 4, b. 566.
  3. Ūkinis pastatas. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus] [žiūrėta 2014 m. balandžio 13 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=27501>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai