Ar žinote, kad?

Napoleon Orda, 1875 m. Tiškevičių rūmai, Kretinga. Iš Nacionalinis  muziejus, Krokuva
Napoleon Orda, 1875 m. Tiškevičių rūmai, Kretinga. Iš Nacionalinis muziejus, Krokuva

2014 m. sukanka:

480 m., kai Kretingos dvaras priklausė Lietuvos didžiajam kunigaikščiui (nuo 1534 m.).

405 m., kai Jonas Karolis Chodkevičius Berzaunės pilyje pasirašė privilegiją, kuria paskelbė, kad Kretingoje šalia vienuolyno ir bažnyčios kuria miestą, pavadintą Karolštatu bei jam suteikia Magdeburgo teisę (1609 m. sausio 23 d.).

395 m., kai Žemaičių vyskupas Stanislovas Kiška konsekravo Kretingos bažnyčią Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir šv. Pranciškaus titulu (1619 m. birželio 7 d.) ir bažnyčioje sumontuoti vargonai.

265 m., kai Kretingos miestas pirmą kartą pažymėtas LDK žemėlapiuose (1749 m.).

Daugiau...

Parengė Jolanta Klietkutė, 2014


 

Kretinga pirmą kartą paminėta 1253 m. Kuršo vyskupo Henriko rašte, kaip Kuršių genties gyvenvietė, priklausiusi Mėguvos žemei. Tačiau žalvario ir geležies amžių archeologijos paminklai liudija, kad pietiniame miesto pakraštyje, vadinamame Bajorais, žmonės nuolatos jau gyveno nuo žalvario amžiaus. Čia lokalizuojama ir istorinė Kretingos pilis (XIII a.). Todėl galima teigti, kad Bajorų apylinkėje slypi giliausios Kretingos istorijos šaknys.