Religija

Lietuvos Naujosios apaštalų bažnyčios Kretingos bendruomenė
Sukurta: 2011-12-21 | Atnaujinta: 2012-05-09

Lietuvos Naujosios apaštalų bažnyčios logotipasNaujoji apaštalų bažnyčia – Jungtinėje Karalystėje (Alburo ir Londono miestuose) XIX a. susikūrusi krikščioniška konfesija. Šiuo metu veikia daugiau negu 190 šalių visame pasaulyje ir vienija apie 65 000 bendruomenių. Jai vadovauja Vyriausiasis apaštalas Richard Fehr.

Lietuvoje 1991 m. gruodžio 13 d. įregistruota Lietuvos Naujoji apaštalų bažnyčia, kuri yra savarankiška ir neatskiriama Tarptautinės Naujosios apaštalų bažnyčios dalis. 2004-ųjų metų statistikos duomenimis, Lietuvoje yra 35-ios reguliariai susirenkančios bendruomenės.

Lietuvos Naujosios apaštalų bažnyčios Kretingos bendruomenė1992 m. balandžio 27 d.buvo įkurta Kretingos bendruomenė, pamaldas laikė Krašto apaštalas Horst Ehlebracht. 1995 balandžio 2 d. bendruomenės vadovu buvo paskirtas kunigas Michel Einars. 1996 m. gegužės 19 d. apaštalas Walter Schorr įšventino Kretingos Naujosios apaštalų bažnyčios patalpas. 2006 gegužės 10 d. apaštalas Walter Schorr dalyvavo Naujosios apaštalų bažnyčios (pastato) 10 metų jubiliejaus pamaldose.

Šios bažnyčios krikščionys laukia greito Jėzaus Kristaus sugrįžimo, remdamiesi Jono Evangelijos 14 skyriaus,  3 eilute: „Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš.“ Pasiruošimas šiam įvykiui, t. y. Pirmajam Prisikėlimui, vyksta pamaldose per žodį ir sakramentus. Tikėjimo tikslas yra amžina bendrystė su Dievu ir Jo Sūnumi.

Pamaldos vyksta kartą per savaitę, sekmadieniais, bendruomenėje tarnauja vienas kunigas ir keturi diakonai. Vyksta sekmadieninės pamokėlės, bendruomenės valandos, jaunimo, senjorų susitikimai, įvairios šventės, rengiami klasikinės muzikos koncertai. Bendruomenė rūpinasi savo nariais: vaikais, jaunimu, senjorais, lankomi ligoniai ir švenčiama Šventoji Vakarienė.

Jolanta Klietkutė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. BLYNAS, A. A. Duomenys apie Lietuvos Naujosios apaštalų bažnyčios Kretingos bendruomenę [rankraštis]. [Kretinga], [b. m.]. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, lap. 3.
  2. Kretinga. Iš Lietuvos naujoji apaštalų bažnyčia [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.lnab.lt/site/index/lietuva/bendruomens/kretinga/>.
  3. PRANSKEVIČIŪTĖ, Rasa. Naujoji apaštalų bažnyčia. Iš Religinių bendruomenių ir dvasinių grupių Lietuvoje žinynas [2007], [žiūrėta 2011 vasario 4]. Prieiga per internetą: <http://www.tm.lt/rel_static/rel_zinynas/2856.html>.
Ačiū! Laiškas išsiųstas nurodytu adresu.
Uždaryti
Uždaryti
Jūsų el. paštas*
Draugo el. paštas*
Komentaras*