Kultūra

Spaustuvė „Inkaras“
Sukurta: 2015-06-16 | Atnaujinta: 2015-10-20

Pirmoji Kretingoje veikusi spaustuvė vadinosi „Inkaras“. Ją Kretingos mieste atidarė poetas, pedagogas, leidėjas, žurnalistas, visuomenės ir kultūros veikėjas Juozas Butkus (1893–1947 m.), žinomas literatūriniu slapyvardžiu Butkų Juzė.

J. Butkus studijavo humanitarinius mokslus 1917 m. Maskvos, 1919-1924 m. Berlyno, Zalzburgo ir Jenos universitetuose. Mokytojavo gimnazijose, porą metų dirbo Amerikoje, vertėsi žurnalistika. 1926 m. grįžęs į Lietuvą ūkininkavo Aukštkalvių dvarelyje Kretingos rajone. Po to dirbo Klaipėdos „Ryto“ spaustuvėje korektoriumi ir stilistu. 1931 m. redagavo „Darbininkų balsą“.

J. Butkus apie 1933 m. Kretingos mieste įsteigė spaustuvę „Inkaras“ , kuri leido savaitraštį „Savaitė“. Žinomas „Inkaro“ spausdintas „Vilniui vaduoti atsišaukimas“ . Ši spaustuvė taip pat spausdino etiketes ir blankinę produkciją.

Apie 1934 m. spaustuvininkas Stasys Jonušas nupirko Kretingoje esančios Butkų Juzei priklausančios „Inkaro“ spaustuvės įrenginius ir atidarė naują spaustuvę.

1937–1939 m. J. Butkus dirbo Palangos bibliotekos vedėju. 1940–1941 m. mokytojavo Prienų gimnazijoje. Pokario metais buvo Telšių teatro ir „Alkos“ muziejaus direktorius, dėstė Klaipėdos mokytojų institute.

Nijolė Raudytė, 2010

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Kretingoje bus 8 puslakščių laikraštis „Savaitė“. Dienos naujienos, 1933, gegužės 9, Nr. 105, p. 1.
  2. Lietuvos bibliografija, serija B, Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, 1823–1940 [interaktyvus] [žiūrėta 2010 spalio 12 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.libis.lt>
  3. UŽTUPAS, Vilius. Kretingos spaustuvė. Švyturys, 1989, gegužės 5, p. 2.

Šaltinis: RAUDYTĖ, Nijolė. Poligrafija: Spaustuvė „Inkaras“. Iš Spaudos ir knygos kelias Kretingoje. Straipsnių autorės Laima Jonauskaitė, Lina Buikienė, Nijolė Raudytė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla; [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2010, p. 12. ISBN 978-9955-18-538-3

 

Ačiū! Laiškas išsiųstas nurodytu adresu.
Uždaryti
Uždaryti
Jūsų el. paštas*
Draugo el. paštas*
Komentaras*